Nova formació professional per a joves amb discapacitat intel·lectual

Es tracta d’un pla pilot dirigit a joves d’entre 16 i 20 anys amb necessitats educatives especials a partir del qual podran cursar Itineraris Formatius Específics (IFE).

Els joves que tenen alguna discapacitat intel·lectual lleu o moderada podran participar, a partir de l’octubre, en una prova pilot experimental on podran formar-se professionalment.

Els participants podran escollir entre dos Itineraris Formatius Específics: auxiliar de vendes i atenció al públic o auxiliar en la cura d’animals i espais verds. En els dos casos, el programa també inclou un acompanyament cap a la vida adulta i a la preparació de cara a la inserció al mercat laboral.

Es tracta d’una iniciativa dirigida a alumnes d’entre 16 i 20 anys amb necessitats educatives especials i que no hagin obtingut el títol de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO). No obstant això, el programa també està obert a joves que tenen l’ESO però que no es poden acollir a les ensenyances de formació professional (FP) convencionals.

El projecte, que ofereix un centenar de places, tindrà una durada de quatre anys i començarà a impartir-se en vuit centres de formació professionalordinaris aquest curs. La selecció dels participants començarà aquest mateix mes de setembre i es tindran en compte les capacitats i les necessitats de cadascun dels candidats.

De moment, la consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz, ja ha avançat que la iniciativa respon, sobretot, a les necessitats d’un col·lectiu “molt penalitzat per la reducció dels recursos per part del govern espanyol als centres d’educació especial”. Actualment, segons dades del Departament de Treball, Benestar Social i Família, hi ha 4.000 persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament en aquestes franges d’edat.

Davant l’anunci de la creació d’aquesta nova formació, la Federació Catalana de la Discapacitat Intel·lectual (Dincat) ha celebrat que es “compleixi amb elcompromís adquirit“, i ha valorat positivament la posada en marxa d’un projecte “adaptat a les necessitats d’aprenentatge de les persones amb discapacitat intel·lectual”. Ara bé, Dincat espera que el nombre de places augmenti “de manera progressiva” per poder donar resposta a tots els joves que ho demanen i també perquè s’ampliïn els continguts oferts.

Autora: Alba Pueyo

Font: Xarxanet.org