Salut limita els concerts a entitats del tercer sector i de l’economia social

El Departament ha aprovat la memòria d’avantprojecte de llei per tal d’alinear-se amb la directiva europea que obliga a fomentar la concertació social.

El Departament de Salut només concertarà els serveis d’assistència sanitària amb empreses socials o amb entitats sense ànim de lucre. El consell de direcció del Servei Català de la Salut (CatSalut) ha aprovat la memòria preliminar que permetrà tirar endavant aquesta mesura, una reivindicació històrica del tercer sector, que demana ampliar-la també als concerts d’assistència social.

Amb la creació d’aquesta nova llei d’ordenació sanitària, la Generalitat pretén “garantir la qualitat, l’accessibilitat i la continuïtat quan es tracta de serveis a les persones”, segons va informar Salut a través d’un comunicat. De fet, si la iniciativa s’aprova definitivament, la Generalitat no podrà concertar activitat sanitària a organitzacions que no siguin entitats del tercer sector i d’economia social. El text preveu la possibilitat que, en cas de concurrència entre més d’una entitat d’aquestes característiques, es dugui a terme un concurs de selecció.

Així, en l’àmbit de la concertació, la fórmula que es reserva fonamentalment per a aquelles activitats sanitàries que ja s’estan realitzant al territori, el CatSalut només podrà concertar activitat sanitària a entitats sense ànim de lucre o a entitats d’economia social. Dins d’aquestes activitats s’hi inclouen serveis d’internament, ingressos hospitalaris, salut mental i centres d’atenció primària (CAP).

La previsió és que el Govern aprovi l’avantprojecte de llei abans del final de la legislatura, i s’ha imposat com a límit el mes d’agost.

La importància de les entitats d’economia social

Quan finalment s’aprovi la normativa, el departament s’adaptarà a les directives europees 2014/23/UE i 2014/24/UE, que prioritzen que determinats serveis puguin ser prestats només per entitats d’economia social, amb o sense afany de lucre. La UE considera entitats d’economia social aquelles entitats independents dels poders públics que compleixen requisits com prioritzar la persona i la missió social sobre el capital, fer participar els seus membres en el govern i destinar la major part dels excedents a reinversió per aconseguir els seus objectius socials.