Carta del voluntariat en l’àmbit de la salut 2019

El document actualitza la carta del 2010 i vol reconèixer i promoure el voluntariat en el sistema públic de salut i donar cobertura i seguretat a l’acció voluntària, especialment en termes organitzatius i de qualitat.
La carta està alineada amb la Llei 25/2015 del voluntariat i foment de l’associacionisme.