Salut i Comunitat

L’Àrea Salut i Comunitat treballa per fomentar, promocionar i posar en valor el voluntariat en l’àmbit de la salut amb perspectiva comunitària.

Entenem per perspectiva comunitària l’atenció i la consideració de tots els agents presents i actius en un territori concret a l’hora de dissenyar i implementar un projecte.

Ens inspirem en la definició de l’OMS del 1948:

La salut és l’estat de complet benestar físic, mental i social, i no sols l’absència d’afeccions o malalties 

I hi tenim en compte el concepte que es va afegir el 1986 a Ottawa:

La salut és la capacitat de les persones per fer front a desafiaments i canvis 

 

 

Eixos de treball

 

Assessoraments i derivacions

Acompanyem a persones, entitats i centres de salut per tal que trobin el seu lloc en l’àmbit del voluntariat en salut, amb especial focus en el voluntariat comunitari i de proximitat.

 

Formació i recerca

Generem espais de reflexió, formació i participació sobre voluntariat, salut i comunitat, a través de cursos, jornades i publicacions, pensats per persones voluntàries, tècniques i coordinadores de voluntariat, i professionals de l’àmbit salut.

 

Representació i incidència política

Representem les instàncies del voluntariat en àmbit salut i promovem la seva l’excel·lència en organismes externs, a través de la participació en grups de treball, fòrums i processos participatius.

 

Implementació i seguiment de programes

Impulsem el disseny i la posada en funcionament de nous programes de voluntariat en l’àmbit de la salut, amb mirada comunitària.

 

Treball en xarxa amb les entitats

Fomentem el treball en xarxa entre les entitats de salut, i les sinergies que se’n deriven. Apliquem la metodologia de les línies de treball: projectes concrets que tenen un inici i un final, els beneficis de les quals es reverteixen sobre tota la xarxa d’entitats.

 

 

Línies de treball en xarxa amb les entitats 2020

 

1. Exposició: ‘Imatges de cura. Voluntariat i Salut’

Exposició itinerant de fotografies que retrata les múltiples formes del treball de cura de les persones voluntàries en l’àmbit de la salut.

 

2.  Formulari de consultes en línia sobre salut mental dins del voluntariat

Recurs per dotar d’eines a les entitats socials que vulguin incloure en els seus equips de voluntariat a persones amb problemàtiques lligades a la salut mental.

 

3. Revisió de la guia de voluntariat hospitalari i sociosanitari

El document editat l’any 2010 pretén facilitar la feina a professionals i tècniques que han de dissenyar i gestionar un programa de voluntariat en l’àmbit hospitalari i sociosanitari.

La nova edició vol alinear-se amb la Llei 25/2015 de voluntariat i de foment de l’associacionisme, incloent-hi criteris inclusius i de practicitat.

 

4. 15a Jornada catalana de voluntariat i salut

Nova edició de les Jornades, que s’organitza en col·laboració amb un centre de salut de la xarxa pública catalana, on es posen en comú experiències i bones pràctiques de voluntariat en salut.

 

Contacta’ns 

Per a més informació de l’Àrea de Salut i Comunitat o per conèixer com pot implicar-se la teva entitat, posa’t en contacte amb nosaltres!

Aurora Lonetto

Tècnica de l’Àrea de Salut i Comunitat
salut@voluntaris.cat