Salut i Comunitat

La salut és l’estat de complet benestar físic, mental i social, i no sols l’absència d’afeccions o malalties  (OMS – 1946)

 

Reconeixement del voluntariat

Des de l’Àrea Salut i Comunitat treballem per aconseguir el reconeixement del voluntariat en aquest àmbit com a xarxa transformadora per a les vides de les persones, des de la prevenció a l’atenció envers les persones afectades per alguna malaltia i les seves famílies.

gactius5

Voluntariat que promocionem
En l’àmbit hospitalari i sociosanitari

Recolzem aquelles entitats socials que donen suport a les persones ateses, de qualsevol edat, a través de programes, entre d’altres, d’acompanyament, de dinamització d’espais i de suport als familiars i/o a les persones cuidadores.

Domiciliari

Desenvolupa la seva funció en el domicili de la persona afectada per una malaltia  o en fase de recuperació realitzant  tasques d’acompanyament a aquesta i al seu entorn.

Promoció de la salut comunitària

Fomentem el voluntariat entre la gent gran en el territori, promovent l’envelliment actiu,  i ens coordinem amb els centres de salut locals, les entitats socials de l’entorn i els altres agents de la comunitat per desenvolupar el programa Grans Actius.

GransActiusBlanc

Grans Actius afavoreix també una atenció més humanitzada envers la ciutadania, en coordinació amb els professionals sanitaris, impulsant així un model sanitari, d’orientació comunitària,  basat en la solidaritat.

Testimonial

Entre aquelles persones que, havent passat i superat una experiència relacionada amb alguna malaltia, poden i volen aportar la seva vivència a una altra persona afectada per la mateixa malaltia, ajudant-la a veure la seva realitat des d’una òptica diferent, de manera més objectiva, realista i esperançada.

Prevenció

Propulsem la participació ciutadana també a través de l’adhesió a campanyes de sensibilització o de prevenció en temes relacionats amb la salut.

 

Potenciació de la xarxa entre entitats socials

Treballem per estendre i enfortir vincles de col·laboració entre les entitats socials i potenciar actuacions de promoció i educació de la salut.

 

Representació i promoció del voluntariat

Promovem accions en espais de participació ciutadana i polítiques públiques i en grups de treball específics de l’àmbit de la salut.

Fomentem serveis en xarxa, orientats a les entitats que directa o indirectament aborden temàtiques de l’àmbit, comptant amb la seva participació i sumant sinergies amb totes elles.

Grups de treball

 

Serveis
Derivació de voluntariat

Actuem com a pont entre les persones interessades a fer un voluntariat i les entitats i els centres de salut que necessiten persones voluntàries.

VoluntariatEnUnClic-Blanc

Assessoraments

Actuem com a pont entre les persones interessades a fer un voluntariat i les entitats i els centres de salut que necessiten persones voluntàries.

Assessorem sobre:

Jornada Catalana de Voluntariat i Salut

És un esdeveniment anual que se celebra des de l’any 2005. La Jornada Catalana de Voluntariat i Salut està organitzada amb la participació de les entitats federades i aborda diferents temàtiques sobre el voluntariat i la salut des d’un eix més específic o més general.JornadaVoluntariatSalutBlanc

Formació bàsica especialitzada en l’àmbit de la salut

Cursos bàsics, especialitzats i càpsules formatives que s’adrecen a:

  • Persones interessades a ser voluntàries
  • Persones que realitzen tasques de voluntariat en el sí d’una entitat
  • Responsables de voluntariat
  • Persones que coordinen i gestionen l’equip de voluntariat dins de l’entitat
Eines de sensibilització

Posem a la disposició dels hospitals i centres sociosanitaris l’exposició ‘Dóna’t‘, amb la doble missió de donar a conèixer el voluntariat en aquest àmbit, i captar noves persones voluntàries interessades a col·laborar-hi.

També fem sessions informatives dirigides a professionals sanitaris sobre el voluntariat social.