XXIII Premi Voluntariat

La convocatòria 2016 vol premiar aquelles activitats o projectes la finalitat dels quals sigui la innovació social en l’àmbit de l’associacionisme i el voluntariat.

El premi voluntariat vol premiar les activitats o projectes de les entitats de voluntariat, executats majoritàriament amb persones voluntàries, que donin resposta a alguna de les línies prioritàries establertes en el Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat.

La convocatòria 2016 vol premiar aquelles activitats o projectes la finalitat dels quals sigui la innovació social en l’àmbit de l’associacionisme i el voluntariat. La innovació social pot centrar-se tant en el disseny general de l’actuació o projecte, com en la metodologia a emprar per a la seva execució al llarg de l’any 2017.

Pel que fa als requisits, només podran presentar-se les entitats censades al Cens d’Entitats del Voluntariat de Catalunya a la data de publicació de la convocatòria. Aquestes hauran de complir també la resta de requisits que s’especifiquqen a les bases de la convocatòria.

Es tracta d’un únic premi, guardonat amb 10.000€, per al millor projecte escollit pel jurat.

Presenteu les vostres propostes fins al 21 de novembre

Les entitats que vulguin optar al XXIII Premi Voluntariat, i d’acord amb les bases, caldrà que presentin la següent documentació:

  • Memòria de presentació de l’entitat.
  • Presentació del projecte o activitat a desenvolupar.
  • Pressupost complet.
  • Proposta de difusió.

Font: Xarxanet.org