Voluntariatsegur.cat: el nou aplicatiu de la FCVS per a la gestió d’assegurances

L’eina web facilitarà a les entitats la tramitació de les altes i baixes de les persones voluntàries

La FCVS segueix avançant en la millora dels serveis que ofereix a les entitats. Aquesta vegada ho ha fet en matèria d’assegurances i ha creat, amb la col·laboració d’ARÇ Cooperativa, l’aplicatiu web Voluntariatsegur.cat, una eina que ofereix a les entitats gestionar d’una forma més àgil les assegurances de les persones voluntàries.

Voluntariatsegur.cat permet, per una banda, que les entitats puguin tramitar les altes i les baixes de les persones voluntàries assegurades.  Per l’altra, també possibilita a les entitats sol·licitar pressupostos de pòlisses d’assegurança relatives a la responsabilitat civil de l’entitat -per assegurar totes les activitats que es desenvolupen a l’entitat- i relatives a la responsabilitat civil per a membres de les Juntes Directives -que assegura a la Junta Directiva per a reclamacions rebudes-. Aquests pressupostos els realitza ARÇ Cooperativa.

L’aplicatiu, que té alguns espais en marxa i d’altres en fase de proves, es preveu que estigui en ple funcionament al gener de 2019.  En aquest sentit, les entitats ja poden sol·licitar pressupostos posant-se en contacte amb assegurances@voluntaris.cat  per tal que se’ls hi faciliti un codi d’accés. Pel que fa referència a les altes i baixes de voluntariat, 17 entitats estan participant en una prova pilot que durarà fins a finals d’any.

Accedeix a l’aplicatiu!