Vols presentar un projecte a una convocatòria de finançament europea?

El portal de la Taula d’Entitats del Tercer Sector apropa propostes per tal que els entitats puguin optar a convocatòries de fons europees

Per a les entitats presentar un projecte a una convocatòria de fons europeu pot ser una molt bona opció de finançament. Per això, la Taula d’Entitats del Tercer Sector disposa d’un portal web que acaba d’actualitzar amb noves convocatòries de fons europeus.

En aquest sentit, el proper dimarts 17 de maig s’acaba el termini per presentar-se al Premi de la Innovació Social Europea informació que aquest any es centra en l’accés al dret a l’habitatge i l’avenç de solucions urbanes inclusives i sostenibles. Presentar-se a aquesta primera fase de la convocatòria no representa un tràmit massa complex i només demana omplir un formulari de 7 pàgines.

Altres noves convocatòries que es poden trobar incideixen també en la innovació social per assegurar una transició verda i digital, com la  proposta del FSE+ o la del programa HORIZON.

El programa HORIZON també proposa convocatòries d’interès en els àmbits de la innovació social i de l’aprofundiment de la democràcia i la participació cívica.

D’altra banda, el programa Interreg NEXT MED ha obert una consulta pública per recollir propostes sobre quines haurien de ser les prioritats de la nova programació. Participar-hi permetrà visibilitzar les veus del tercer sector.

Fons europeus

Els Fons Europeus són variats i diversos, però comparteixen uns principis generals comuns. Implementen la política de la Unió Europea gràcies als programes, alguns d’ells gestionats directament per la Comissió Europea – els Fons Competitius – mentre que altres estan “delegats” a entitats nacionals com és el cas dels Fons Estructurals (ESIFs).

A l’hora de plantejar-se presentar un projecte europeu a una convocatòria, és preferible familiaritzar-se primer amb el lèxic específic que els Programes Europeus fan servir. També és bo saber quins avantatges comporta participar en un projecte europeu i quines activitats són elegibles.

  • Entra al web i troba-hi toa la informació per presentar-te a una convocatòries de finançament europeu.