Vols fer voluntariat en una organització de tercers països?

EU Aid Volunteers és una oportunitat per promoure la cooperació entre la ciutadania europea activa i les comunitats de països que estan vivint una crisi humanitària

EU Aid Volunteers és una iniciativa de voluntariat de Alianza por la Solidaridad finançada per la UE que promou ciutadania europea activa i pretén donar recolzament a organitzacions de països que estan experimentant crisis humanitàries.

A través de voluntariat amb perfils i experiència molt diversos, es dona suport en temes com la reducció de riscos esdevinguts de desastres, resiliència, gènere, prevenció…  

Requisits per fer voluntariat

-Tenir un mínim de 18 anys d’edat

-Ser ciutadà de la Unió Europea o resident de llarga durada en un Estat membre de la UE

-Disponibilitat a temps complet durant tot el temps especificat en l’avís de la vacant, que pot ser des d’un mes fins a 18 mesos

-Estar disponible per participar en un programa de capacitació de dues setmanes com a part del procés de selecció

-No cal tenir experiència en ajuda humanitària, però ha de complir amb els requisits sol·licitats en cada vacant de voluntariat

Les persones voluntàries tindran totes les despeses cobertes, tant el vol, com l’allotjament i la manutenció. Amb aquest voluntariat es dona l’oportunitat de guanyar experiència en l’àmbit de l’ajuda humanitària.

Vacants

En aquest moment hi ha les següents vacants obertes de voluntariat:

Seguretat alimentària a Haití durant 8 mesos

Finances i comptabilitat a Mauritània durant 8 mesos

Mitjans de vida a Mauritània durant 8 mesos

Seguretat alimentària, nutrició i salut a Mauritània durant 8 mesos

Finances i comptabilitat a Haití durant 8 mesos

Voluntaris.cat a Europa

A la FCVS, com a plataforma de referència del voluntariat social a Catalunya, exercim la nostra representació dins l’espai europeu que desplega línies d’actuació i estratègies de voluntariat arreu dels països membres.

Busquem establir vincles amb les principals organitzacions que tenen representació internacional i, alhora, millorar la vostra visibilitat: la de la xarxa d’entitats de voluntariat social de Catalunya.