Vols fer voluntariat en el ‘Recompte de pesones sense llar 2023’?

La nit del 30 de maig es formaran equips de persones voluntàries, coordinades per professionals amb experiència en el treball social amb persones en situació sense llar, a fi que recorrin els carrers i parcs de la ciutat per comptabilitzar les persones que hi pernocten.

L’atenció social a les persones sense llar requereix una informació actualitzada sobre les dimensions i característiques d’aquest problema social, especialment en referència a la franja més vulnerable: les persones sense llar, aquelles que ni tan sols utilitzen la xarxa de recursos existents, i pernocten als carrers de la ciutat. Per això, la Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar (XAPSLL) de la ciutat de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona impulsen el projecte del ‘Recompte de persones sense llar 2023’.

Amb el Recompte nocturn, que es realitzarà el proper dimarts 30 de maig, es vol obtenir un major coneixement del volum i característiques de la població en situació sense llar. Això permet compartir una informació que és clau per la intervenció que s’està realitzant amb tots els agents implicats, tant persones voluntàries com professionals.

D’altra banda, també es pretén sensibilitzar a la població sobre aquest fenomen. La nit del Recompte (entre les 22 h i les 2.00 h aproximadament) es formaran equips de persones voluntàries, coordinades per professionals amb experiència en el treball social amb persones en situació sense llar, a fi que recorrin els carrers i parcs de la ciutat per comptabilitzar les persones que hi pernocten. Pot ser una oportunitat privilegiada per prendre consciència d’un problema que, massa sovint, passa desapercebut a la nostra mirada.

Amb aquesta finalitat s’anima a la ciutadania a participar en el projecte com a persones voluntàries. Cal que ompliu el formulari d’inscripció. Les persones interessades han de tenir en compte:

  1. Les persones participants poden triar el barri que volen cobrir en el moment d’omplir el formulari d’inscripció. La ciutat s’ha dividit en 287 zones i a cada una hi haurà un equip d’entre 2 i 4 persones.
  2. Les persones voluntàries es convocaran a partir de les 22.00 hores per grups als punts de trobada per rebre el material per fer el recompte. Prèviament, s’oferirà virtualment tota la informació detallada sobre què cal fer i com.
  3. El recompte es farà el dia 30 de maig entre les 00.00 i les 02.00 hores.
  4. La tasca consistirà a comptar les persones sense sostre que ens trobem a la zona assignada, i haurem d’indicar el lloc exacte on són i el sexe. Aquestes dades seran registrades per mitjà d’una aplicació de mòbil. És per aquest motiu que recomanem a les persones voluntàries que portin el seu telèfon mòbil amb la bateria carregada