La Fundació Finestrelles en el marc del projecte ‘Mirades. Veure i viure el voluntariat’ | Escola Vida Montserrat. Curs 22/23