Connexió amb Eulàlia Mas | Planta Baixa – Televisió de Catalunya (min 04.00)