Concert commemoratiu 30è aniversari | Fundació Enriqueta Villavecchia