Validen el Balanç Social de la FCVS 2016

FCVS ha passat a formar part del catàleg de mercat social de la la XES

Des de la comissió de Balanç Social de la Xarxa d’Economia Solidària han avaluat els resultats de l’informe  i han valorat positivament les dades del balanç. Fruït d’aquesta avaluació, ja apareix la FCVS al catàleg de mercat social de la XES.

La FCVS ha estat validada en la modalitat bàsica. Formada per un qüestionari de 19 indicadors que mesuren aspectes de democràcia, igualtat, medi ambient, compromís social, qualitat laboral i qualitat professional de la organització.

Obtenint aquest certificat, la FCVS ha passat a formar part del Mercat Social català, constant així al catàleg de la Xarxa d’Economia Solidària. A mig termini, reportar aquests indicadors serà obligatori per a ser organització sòcia de la Xarxa d’Economia Solidària, així com expositor de la Fira d’Economia Solidària de Catalunya, en la qual la FCVS hi participa amb el programa El Mercat Social de Voluntaris.cat. És el mínim compromís que es demana per ser part de l’Economia Social i Solidària.

Balanç Social

El Balanç Social és una eina de rendició de comptes i mesura d’impacte social, ambiental i de bon govern. Les organitzacions que el fan poden fer servir els resultats per millorar internament i ens permet tenir dades agregades dels estàndards ètics de l’Economia Solidària i el Mercat Social. El balanç social avalua de forma sistemàtica, objectiva i periòdica sis grans característiques de tota empresa o entitat que vulgui ser socialment responsable: la democràcia, la igualtat, el compromís ambiental, el compromís social, la qualitat laboral i la qualitat professional.

En la darrera edició de la campanya s’ha experimentat un fort creixement en la xifra d’organitzacions que han fet balanç: s’ha passat de 105 a 150; un increment del 42%. Del total, un 37% ha realitzat la modalitat bàsica, i un 63% la modalitat completa. El context d’expansió de l’Economia Social i Solidària juntament amb les seves eines i modalitats de Balanç Social, estan donant els seus fruits.