Un projecte solidari facilita un allotjament a Torre Baró a una estudiant que es comprometi amb el barri

El projecte KAPS arriba a Barcelona com a moldel solidari i alternatiu d’habitatges per a joves

L’associació AFEV llança el projecte KAPS (Kompartir pis Amb Projectes Solidaris) a Barcelona, que consisteix a proporcionar un pis a preu accessible a joves que es comprometen a participar d’accions per millorar la vida del barri.
Es tracta d’un model solidari i alternatiu d’habitatge per a joves i per aquesta primera versió pilot del projecte, que compta amb la col·laboració de la FSUB (Fundació Solidaritat Universitat de Barcelona), l’AFEV ofereix una habitació a partir de l’1 de gener de 2021 a un pis compartit de Torre Baró per una renda mensual de 180 € (més subministraments).
Per a postular-se cal ser una noia estudiant de la Universitat de Barcelona i percebre uns ingressos inferiors a 20.000€ anuals bruts. L’estudiant triada s’haurà d‘implicar 3 hores setmanals en projectes solidaris de barri. Per a fer-ho, rebrà formació i acompanyament per part de l’AFEV al llarg de la seva estada.
El projecte que ara arriba a Catalunya neix el 2010 a la ciutat de Lió (França), amb la idea de reinventar la relació entre les universitats i el territori promovent la implicació dels estudiants en la comunitat on viuen, i l’objectiu d’enfortir la cohesió social i lluitar en conjunt contra les desigualtats.
Avui en dia, KAPS es desenvolupa a 33 ciutats de França amb un total de 817 estudiants que realitzen accions solidàries molt diverses (mentoria social i educativa, animació i dinamització a equipaments o espais públics, horts urbans, …). L’associació està cercant pisos per a poder oferir més places a Barcelona en un futur i difondre aquest model d’habitatge a la resta de l’àrea metropolitana així com a la ciutat de València.
· Més info i postulació