Un manifest reivindica els drets de la gent gran i polítiques d’adaptació de la societat a l’envelliment

El document sorgeix dels acords i les aportacions del 8è Congrés Nacional de la Gent Gran de Catalunya

El passat 25 d’octubre es va celebrar a Sant Fruitós del Bages el 8è Congrés Nacional de la Gent Gran de Catalunya sota el lema ‘Tenim veu, decidim‘ per acordar els reptes que ha d’abordar Catalunya per a un envelliment saludable, actiu i digne. D’aquesta trobada i de les aportacions que es van fer en les diferents ponències, s’ha acordat un manifest conjunt.

El document aglutina un conjunt de reivindicacions en relació amb la gent gran:

1. -Recuperació dels drets socials fruit del retrocés notable que es va produir a la crisi econòmica iniciada el 2008

2. -Necessitat d’un gran acord entre administracions i representants de la gent gran d’on surtin mesures que permetin configurar un camí per avançar cap a una societat més ben preparada pel que fa a l’envelliment de les persones, les seves necessitats  i el seu benestar

3. -Cal la implicació de tota la ciutadania en l’atenció i la cura de les persones grans, que, majoritàriament, encara recau en les dones. Calen mesures concretes per evitar l’aïllament, impedir la soledat no volguda i fer una lluita decidida contra els maltractaments.

4. -Més representativitat de la gent gran en els diferents nivells de totes les administracions

5. -L’aplicació dels recursos necessaris per morir amb dignitat i sense dolor, i que la legislació reguli la mort assistida

6. -Ple suport a les dones, especialment les grans,  perquè puguin exercir per elles mateixes els drets vinculats a una vida digna

Polítiques específiques que aportin els recursos necessaris per a l’emancipació dels joves i que, institucionalment, es promogui el debat intergeneracional als diferents nivells de les administracions

7. -Elaboració participada d’un pla integral reactivador del desenvolupament econòmic i social, que posi una atenció especial a les comarques amb més dèficit demogràfic i econòmic per aconseguir progressivament l’equilibri territorial

8.- Difusió de programes, mesures i bones pràctiques per col·laborar activament en la defensa del nostre entorn i que les administracions que siguin proactives vers els problemes relacionats amb el canvi climàtic.

A més del manifest, el document inclou les dues ponències que recullen les principals qüestions que preocupen la gent gran del país, amb una mirada d’urgència del present i del futur. En la primera ponència es va exposar com es poden garantir els drets de la gent gran amb una vida digna i sense discriminacions. En la segona es va tractar  les polítiques d’adaptació de la societat a l’envelliment, amb aspectes clau com la solitud no volguda, la qualitat de vida, la participació i l’envelliment actiu.

 

Congrés Nacional de la Gent Gran

El Congrés Nacional de la Gent Gran, en totes les seves edicions, té l’objectiu d’arribar a amplis consensos i acords amb referència als temes que afecten Catalunya i, més concretament, les persones grans.

Aplega representants de les persones grans de Catalunya, d’associacions i de persones expertes, per reflexionar sobre la realitat que viuen les persones grans al territori i tractar els principals temes que les afecten, amb la missió de fomentar la participació social activa de la gent gran de Catalunya.

Documents del 8è Congrés Nacional de la Gent Gran de Catalunya