Últims dies per participar al Baròmetre 2017 del Tercer Sector Social

La data per respondre l’enquesta anual a les entitats socials de Catalunya finalitza el proper 21 de juny.

Les 3.000 entitats que conformen el Tercer Sector Social són cridades a participar del Baròmetre 2017 que posa en marxa la Taula del Tercer Sector Social. En aquesta edició, les preguntes del qüestionari estan relacionades, principalment, amb l’impacte social, organitzatiu i pressupostari de les entitats. Amb tot, també hi ha qüestions referents a altres àmbits que s’ha de contestar en l’enquesta. Totes elles, en relació al període comprès entre els anys 2014 i 2016.

L’objectiu del Baròmetre és conèixer millor quina és l’aportació de les entitats socials catalanes que pertanyen a les federacions membres de la Taula del Tercer Sector a la societat. Alhora, també fer un anàlisi del seu abast, les dificultats i els mitjans dels quals disposen per contribuir en el teixit associatiu català. El Baròmetre pretén oferir dades recents i objectives del sector i posar-les en comú, amb la finalitat que totes les entitats sàpiguen en quin punt es troben i reconeguin seus punts forts i febles.

Pel que fa a les respostes, aquestes tenen un caire totalment confidencial i no són transmeses a cap altre organisme extern a la Taula del Tercer Sector. D’aquesta manera, es garanteix l’anonimat de les informacions que proporcionen cada una de les entitats que participen de l’enquesta, aquest any més breu que en edicions anteriors. Posteriorment, s’enviarà un informe individualitzar a cada entitat que ha format part del qüestionari, mostra la seva relació amb el conjunt del sector. L’any 2016, van participar del Baròmetre més de 500 entitats socials catalanes.

Aquelles entitats interessades en participar del Baròmetre 2017 han d’enviar un correu a barometre@tercersector.cat.

Més informació

Font: Xarxanet.org