Docents per a l’Escola de Formació

Des de la Federació Catalana de Voluntariat Social volem ampliar el claustre de docents de l’escola de Formació.

Cerquem persones amb expertesa en la gestió del voluntariat i la docència.

Perfil requerit

Persona amb experiència com a responsable de voluntariat, en la gestió d’un equip de voluntariat en alguna entitat del sector social.

Experiència impartint formacions o en el món de la docència.

Experiència creant dinàmiques, activitats i desenvolupant formacions.

Experiència creant formacions i presentacions en base a un programa concret.

Experiència en la realització de sessions virtuals, eines digitals, dinàmiques virtuals, etc.

Residència a qualsevol punt de Catalunya (les formacions es realitzen a tot Catalunya en funció de la localitat de les demandes).

Funcions a realitzar

Impartir alguna de les formacions que formen part del catàleg de formacions de l’escola de formació en funció del camp d’expertesa de la candidata.

Ex.: Iniciació al Voluntariat, gestió emocional, captació i selecció de voluntaris, pla de voluntariat, comunicació i assertivitat, gestió de conflictes, salut mental en el voluntariat, etc.

Proposta de noves formacions i/o adaptació de les existents.

Oferta

En funció de l’experiència demostrada i les demandes de formacions, passarien a formar part del claustre de docents de la FCVS i se us avisaria amb propostes de formacions a impartir.

Necessitat de poder facturar o fer factura.