Subvencions pel foment de la contractació en pràctiques de joves

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya obre convocatòria de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

Amb aquesta convocatòria es pretén incentivar la contractació laboral en pràctiques de joves amb formació, beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, amb la finalitat de millorar la seva ocupabilitat amb l’adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral, de manera que sigui possible la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps.

Terminis

Data de publicació: 25/07/2017

Termini: 26/07/2017 – 15/09/2017

Entitats beneficiàries

1. Els ajuntaments de Catalunya

2. Els consells comarcals de Catalunya

3. Les entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes i amb centre de treball a Catalunya

Actuacions subvencionables

Seran subvencionables els contractes, en la modalitat de contracte de treball en pràctiques, durant un període de 6 mesos a jornada completa, de persones beneficiaries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC).

 Persones destinatàries

Les persones destinatàries dels contractes de treball subvencionats, a més de ser beneficiaries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i constar inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, han d’acreditar la possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, o d’un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l’exercici professional, així com complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.

Bases

Font: Xarxanet.org