Subvencions a projectes orientats a la reinserció i rehabilitació de persones internades i alliberades condicionals 2018

El termini de presentació del formulari de sol·licitud i de la documentació necessària acaba el 24 d’agost

El Departament de Justícia convoca subvencions a entitats sense ànim de lucre per a la realització de projectes orientats a la reinserció i rehabilitació de persones internades en els centres penitenciaris de Catalunya i alliberades condicionals durant l’any 2018.

El termini de sol·licitud és del 26 de juliol al 24 d’agost de 2018.

Programes subvencionables

a) Àmbit de la salut mental, la discapacitat i l’atenció a la gent gran

Es tracta de projectes que duen a terme entitats socials, que ajudin a complementar altres accions que es duen a terme, en aquest àmbit, en l’entorn social i a afavorir els processos d’integració social de persones internes en centres penitenciaris i/o alliberades condicionals amb problemes de salut mental, discapacitat o altres relacionats amb la tercera edat.

b) Àmbit sociosanitari

Es tracta de projectes de foment de la reinserció social als quals es poden acollir les persones internes als centres penitenciaris i les alliberades condicionals que siguin malalts terminals o que pateixen una malaltia molt greu inguarible. També queden incloses en aquest àmbit les actuacions dirigides a la prevenció i l’abordatge de les malalties infectotransmissibles, així com aquelles relacionades amb la cura de la salut i del benestar personal.

c) Àmbit de la mediació

Es tracta de projectes de promoció de la resolució alternativa de conflictes i de la convivència adreçats a les persones internes en centres penitenciaris i a les alliberades condicionals.

d) Àmbit de l’educació pel lleure

Es tracta de projectes relacionats amb les arts visuals, plàstiques, escèniques i audiovisuals, amb l’educació pel lleure i amb l’organització de concursos, exposicions, mostres i fires, per promoure les creacions de les persones internes als centres penitenciaris.

e) Àmbit del voluntariat social

Es tracta de projectes que donin suport a la gestió i formació del voluntariat penitenciari, tasques de difusió i sensibilització social de la importància dels processos de reinserció social, adreçats a les persones internes als centres penitenciaris i a les alliberades condicionals, així com als seus fills i famílies.

f) Àmbit de les addiccions

Es tracta de projectes de prevenció de les conductes addictives, que duguin a terme entitats a la comunitat i que tinguin un efecte positiu per a les persones internes als centres penitenciaris i a les alliberades condicionals, en el seu procés de reinserció social.

g) Àmbit de la violència sexual

Es tracta de projectes adreçats a la finalitat de la reinserció social, el suport i el seguiment a la comunitat, en els quals participin persones internes als centres penitenciaris i alliberades condicionals que han comès delictes violents, en aquest àmbit.

h) Àmbit de seguretat viària

Es tracta de projectes de prevenció adreçats a informar i sensibilitzar, mitjançant espais d’acció socioeducativa que puguin tenir un efecte positiu en el procés de reinserció social, persones internes de centres penitenciaris i alliberades condicionals que han tingut conductes de risc, vinculades a la violència viària, incloses les conductes relacionades amb l’abús de l’alcohol, amb la finalitat de reinserció social i comunitària.

i) Àmbit de l’acompanyament socioeducatiu

Es tracta de projectes que fomenten la integració social de les persones internes als centres penitenciaris i alliberades condicionals amb mancances de suport social, mitjançant accions de suport i/o acollida durant el procés de transició de la presó a la comunitat.

j) Àmbit de la interculturalitat

Es tracta de projectes de desenvolupament de la interculturalitat i dels valors de la convivència, adreçats a les persones internes als centres penitenciaris.

k) Àmbit del col·lectiu de dones

Es tracta de projectes en el marc del Pla d’acció i desenvolupament de polítiques de dones, tant des de la perspectiva de gènere com de l’acompanyament en els processos d’inserció laboral, així com aquelles accions relacionades amb la diversitat afectivosexual que tendeixen a potenciar el respecte i la no-discriminació per raó d’orientació sexual, identitat sexual o de gènere, a les quals es poden acollir les persones internes als centres penitenciaris i les alliberades condicionals.

l) Àmbit del col·lectiu de persones joves internes

Es tracta de projectes de foment de l’ús de les noves metodologies, adreçats a les persones joves internes als centres penitenciaris i a les alliberades condicionals.