#SomElqueDiem, guia de comunicació inclusiva i no sexista de la Fundació Comtal

Amb l’objectiu d’avançar en l’ús d’un llenguatge no discriminatori i en la construcció d’un món més just i igualitari, la Fundació Comtal ha elaborat la guia #SomElqueDiem. 

El llenguatge importa. És important allò que diem i com ho diem.  

El llenguatge és reflex de la societat que l’utilitza i alhora influeix en les actituds, els comportaments i les percepcions socials de les persones que l’integren. A banda de la llengua i les imatges, quan generem continguts, hem de visibilitzar i promoure la diversitat i trencar els estereotips que fomenten la desigualtat. 

Amb l’objectiu d’avançar en l’ús d’un llenguatge no discriminatori i en la construcció d’un món més just i igualitari, la Fundació Comtal ha elaborat la guia #SomElqueDiem adreçada a qualsevol entitat, escola o empresa que vulgui fer-ne ús. 

Per què és important tenir una guia de comunicació inclusiva i no sexista? 

  • Per garantir que utilitzem un llenguatge el més respectuós possible. 
  • Per promoure una comunicació sense discriminació, prejudicis ni opinions estereotipades. 
  • Per facilitar una eina de consulta i aprenentatge enfocada a l’ús d’un llenguatge inclusiu i no sexista, però també d’avaluació i de millora dels missatges comunicatius. 

En aquesta guia trobaràs: 

  • Raons i estratègies per a utilitzar un llenguatge inclusiu i no sexista. 
  • Consells per a projectar una imatge inclusiva i plural 
  • Propostes de terminologia. 

Podràs descarregar-te la guia gratuïtament en el següent enllaç.

Font: Fundació Comtal