Jornades de voluntariat en l’àmbit de la salut

13a Jornada - Ètica i voluntariat

14a JORNADA (15/11/2019)
Una fotografia del voluntariat en els centres de salut: on som i cap on anem?

Les Jornades de Voluntariat i Salut arriben a la 14a edició amb la lupa posada sobre l’estat del voluntariat en l’àmbit de la salut a Catalunya.

Com si fos el zoom d’una càmera de fotos, des d’una visió global que abasta tot el territori, enfocarem fins el detall de les dinàmiques diàries de l’acció voluntària, passant pels diferents models de funcionament el voluntariat als centres de salut.

A partir d’aquesta anàlisi, començarem una reflexió col·lectiva sobre fortaleses i aspectes de millroa en aquest àmbit en constant evolució, per poder donar resposta ala qüestió: on som i cap on anem?

 

Més informació


 

V Jornada Salut i Voluntariat Girona

6a JORNADA / 2018 – GIRONA
Salut, comunitat i voluntariat. Les persones al servei de la salut

L’acte pretén posar en comú el valuós treball de les persones voluntàries i els equips de professionals sociosanitaris amb un eix principal: l’atenció centrada en la persona.

La jornada és una oportunitat per donar a conèixer la realitat que es viu a les comarques gironines on entitats, voluntariat i professional sanitari col·laboren per millorar la qualitat de vida de les persones i el seu benestar.


 

V Jornada Salut i Voluntariat Girona

13a JORNADA / 2018
Ètica i voluntariat

Un debat sobre els valors que han d’estar presents en totes les accions voluntàries, entre ells l’empatia, però també la prudència. En aquest sentit, entendre quins són els límits d’actuació del voluntariat en l’àmbit de la salut i reflexionar sobre la confiança necessària entre tots els agents implicats (persones voluntàries, entitats, professionals sociosanitaris, persones afectades i les seves famílies) és un objectiu clau de la jornada.


 

 

CartellJornadaVolSalut-17-Def-2

12a JORNADA / 2017
Voluntariat i formació: altres mirades

Una formació de qualitat millora l’acció voluntària, beneficiant-se tant les entitats, les persones ateses i, en definitiva, tota la comunitat. És per això que la jornada d’enguany es centra en la formació com a eina imprescindible per al foment de la salut del voluntariat.

La formació és tan important que resulta inevitable afrontar reptes i detectar noves necessitats per tal de trobar-hi solucions innovadores. Per això, aquesta jornada vol explorar altres mirades de la formació en voluntariat, oferint recursos que facilitin l’adquisició de competències i habilitats per a tots els agents implicats.

 


V Jornada Salut i Voluntariat Girona

5a JORNADA / 2017 – GIRONA
Donar per rebre

La FCVS busca donar a conèixer la realitat de les comarques gironines presentant algunes de les possibilitats de donació que existeixen al territori des d’una mirada ètica i moral i alhora explicar de quina manera les persones voluntàries participen en aquest procés.

La jornada pretén posar en comú el valuós treball de les persones voluntàries i els professionals sociosanitaris que, a través de les entitats socials i els equipaments hospitalaris, atenen les demandes i necessitats de l’àmbit de la salut. També servirà per compartir espais de trobada entre persones voluntàries i professionals de l’àmbit de la salut i comprendre la seva relació.


Captura-de-pantalla-2016-09-29-a-les-15.01.17

11a JORNADA / 2016
Voluntariat i salut mental

La Jornada pretén, per una part, donar eines als voluntaris i voluntàries que desenvolupen activitats adreçades a persones amb trastorn mental.

Per l’altra, també busca explorar com es gestionen programes i equips de voluntariat de manera que siguin inclusius amb aquelles persones voluntàries que pateixen un trastorn mental.


4a JORNADA / 2016 – GIRONA
La relació entre persones voluntàries i professionals de l’àmbit de la salut

La jornada pretén posar en comú el valuós treball de les persones voluntàries i els professionals sociosanitaris que, a través de les entitats socials i els equipaments hospitalaris, atenen les demandes i necessitats de l’àmbit de la salut.

Es vol donar a conèixer la realitat que es viu a les comarques gironines on entitats, voluntaris, voluntàries i professionals de l’àmbit de la salut, col·laboren amb l’objectiu comú de millorar el benestar de les persones.


10a JORNADA / 2015
El voluntariat: una presència que sana i alleuja

L’acte s’emmarca dins del 25è aniversari de la Federació Catalana de Voluntariat Social juntament amb el centenari del Parc de Salut Mar.


3a JORNADA / 2015 – GIRONA
Salut, exclusió i pobresa. L’impacte sobre els beneficiaris de l’acció voluntària i les entitats de voluntariat

La jornada s’emmarca dins del 25è aniversari de la Federació Catalana de Voluntariat Social.

L’acte vol aprofundir sobre com l’exclusió i la pobresa afecten a la salut dels infants, joves, gent gran, persones amb discapacitat i a les seves famílies. També pretén donar a conèixer com aquest impacte ha repercutit sobre les entitats de les comarques gironines.


9a JORNADA / 2014
Voluntariat igual al doble de salut per persona

L’acte es celebra amb motiu del reconeixement a Barcelona com a Capital Europea del Voluntariat.

En aquests moments podem celebrar que les persones que realitzen voluntariat estan desenvolupant una activitat saludable beneficiosa per a elles i per al seu entorn.

Així doncs, el voluntariat esdevé salut per als qui el reben i també per als qui el realitzen.


2a JORNADA / 2014 – GIRONA
Construïm espais saludables

La jornada vol mostrar la importància dels equips de voluntariat que estan a l’interior dels equipaments sanitaris completant l’atenció a les persones i humanitzant el conjunt del sistema.


8a JORNADA / 2013
L’impacte de les desigualtats socials en la salut

La jornada se centra en l’impacte que tenen les desigualtats econòmiques del moment actual en la salut de les persones.

En un context de major precarietat econòmica i laboral acompanyat de les dificultats del finançament dels serveis sanitaris, les diferències han augmentat i les entitats han de fer front a nous reptes amb menys recursos.


1a JORNADA / 2013 – GIRONA
Associacionisme i salut a Girona

La jornada vol posar en comú el valuós treball dels voluntaris i voluntàries que, mitjançant les entitats, atenen a moltes demandes socials i necessitats en l’àmbit de la salut a les comarques de Girona.


SESSIÓ FORMATIVA / 2012
Salut i malaltia: un voluntari amb la família

La sessió es presenta amb motiu de l’Any Internacional de l’Envelliment Actiu i la solidaritat entre generacions.

L’acte pretén donar eines als voluntaris en la intervenció a l’interior dels grups familiars, lloc d’encontre de diferents generacions.


7a JORNADA / 2011
Voluntariat en pal·liatius: ocupar-se de la vida en el morir

La jornada està destinada a totes aquelles persones que intervenen en els programes de voluntariat de cures pal·liatives: voluntaris, gestors, coordinadors i altres professionals.


6a JORNADA / 2010
Dol, Creixement i Vida

En aquesta jornada, a través de tallers experimentals, es vol reflexionar sobre les pèrdues de les persones estimades en el món actual, així com proporcionar eines per abordar el dol en els programes de voluntariat


5a JORNADA / 2009
Diversitat cultural i voluntariat de salut

A l’acte es reflexiona, per una part, sobre el tractament de les persones nouvingudes en els programes de voluntariat en l’àmbit de la salut. Per l’altra, es treballen els conceptes de salut i malaltia viscuts des de la cultura de referència. Finalment, també es proporcionen eines de comunicació i cultura per al voluntariat.


4a JORNADA / 2008
Voluntariat hospitalari i sociosanitari

La jornada tracta la dependència i els processos d’envelliment, així com la salut mental de la persona dependent. A més, també es presenten programes innovadors de voluntariat dirigits a aquest col·lectiu.

L’acte es tanca amb una tarda de tallers sobre els àmbits del voluntariat hospitalari, sociosanitari i domiciliari.


3a JORNADA / 2007
Voluntariat hospitalari i sociosanitari

L’acte es centra en les necessitats de les persones hospitalitzades, en el voluntariat en relació a la medicina existencial i en la col·laboració entre infermeria i voluntariat. A més, s’exploren alguns àmbits específics com el voluntariat testimonial, el suport global al malalt i a la solitud.


2a JORNADA / 2006
Voluntariat hospitalari i sociosanitari

La jornada tracta els aspectes ètics del voluntariat a l’hospital i les bones praxis de voluntariat en relació a infants i adults hospitalitzats.

L’acte també fa èmfasi en el voluntariat relacionat amb unitats de salut mental i sociosanitàries.


1a JORNADA / 2005
Voluntariat hospitalari i sociosanitari

La jornada s’endinsa en el significat de què és ser voluntari explorant la relació entre la voluntat i la responsabilitat. També analitza, per una part, les sinèrgies que sorgeixen dins de la institució hospitalària entre l’equip assistencial i el dels voluntaris. Per l’altra, mostra els perfils dels possibles usuaris dins de les unitats específiques.