Resolució provisional dels Ajuts DIPLOCAT

Ja es pot consultar la resolució provisional dels ajuts destinats a subvencionar despeses de transport i allotjament d’organitzacions civils catalanes.

La resolució provisional dels ajuts DIPLOCAT per a la projecció internacional de les organitzacions civils catalanes d’enguany ja es pot consultar. Les entitats que han rebut l’ajut hauran de fer arribar la carta d’acceptació normalitzada omplerta, un nou pressupost de la l’activitat adaptat a la quantitat atorgada i un calendari adaptat amb les activitats subvencionades per tal que es pugui ajudar en la seva difusió. Les entitats tenen un termini de 15 dies hàbils, fins el 16 de juny, per fer arribar aquests tres documents escanejats al correu electrònic secretaria@focir.cat.

Totes les entitats també tenen la possibilitat de presentar al·legacions en el termini de deu dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, fins el 10 de juny.

Les sol·licituds rebudes dins del termini establert han estat analitzades per una junta d’avaluació formada per membres del Consell de Diplomàcia Publica de Catalunya, de la Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes i de la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea de la Generalitat de Catalunya.

Ajuts DIPLOCAT

Els ajuts DIPLOCAT per a la projecció internacional de les organitzacions civils catalanes és una iniciativa de la Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes (FOCIR) destinats a subvencionar despeses de transport i allotjament d’organitzacions civils catalanes. En concret, estan pensats per ajudar a entitats a pagar les despeses derivades de la participació en reunions i conferències a l’estranger, organitzades per federacions globals o continentals. D’aquesta manera, poden ampliar la seva xarxa de contactes internacionals i posicionar-se en el mapa. L’objectiu d’aquests ajuts també és el de fer arribar una veu i una imatge de Catalunya el màxim de plural i diversa a l’exterior.

Font: Focir