Renovació pòlissa d’assegurança

Us presentem, com cada any, la doble pòlissa d’Accidents i de Responsabilitat Civil que subscrivim a la FCVS per tal que totes les persones voluntàries de les entitats quedin assegurades.

La FCVS mantenim el preu de la doble pòlissa. Així,  el període de l’1 de gener fins a 31 de desembre de 2016 valdrà 5,20 € per persona voluntària. A més, com a novetat hem incorporat, per una banda, l’assegurança de persones voluntàries que participen en activitats puntuals o de curta durada (de menys de quinze dies) a un preu inferior al de l’assegurança anual. Per l’altra, la gestió de la pòlissa per a entitats no federades, i els seus voluntaris.

Us anunciem que continuen les bones prestacions de la pòlissa com cada any: sense límit d’edat i per a persones amb la seva situació administrativa sense regularitzar.

Les característiques bàsiques i les cobertures de la pòlissa les podeu consultar online. També hi trobareu el procediment a seguir i els centres d’assistència concertats per la companyia Allianz als quals poden acudir les persones voluntàries en cas d’accident. En cas d’urgència es pot qualsevol centre perquè la companyia rescabalarà l’ import de l’assistència.

Per a renovar l’asssegurança del 2016, cal que envieu un correu electrònic amb el llistat de persones voluntàries on s’inclogui:

– Nom i cognoms
– Número de DNI, NIE o Nº de passaport
– Data de naixement

Per a facilitar-nos el tractament de les vostres dades (tramesa a la Companyia d’Assegurances i enviament del justificant), cal que la relació de voluntaris/àries l’adjunteu en fitxer Word o Excel (i no en PDF). Si es tracta de molt pocs voluntaris, ho podeu fer en el propi text del missatge de correu. També cal que ens feu arribar el justificant d’haver fet l’ ingrés corresponent, escanejat. En cas que no us sigui possible escanejar el justificant, en el correu electrònic ens indiqueu la data què heu fet l’ingrés (en el moment de fer la transferència recordeu d’informar del nom de la vostra entitat, i no el dels voluntaris).