Exposicions

Les exposicions són un espai sensibilitzador que posem a l’abast de les entitats, institucions i organitzacions per tal que es puguin moure per diferents espais i fer més visible la força transformadora del voluntariat i les entitats socials.

Imatges de Cura. Voluntariat i Salut

En aquests moments teniu a la vostra disposició ‘Imatges de Cura. Voluntariat i Salut’ una exposició itinerant de fotografies i textos en què es retracten les múltiples formes del treball de cura de les persones voluntàries i les entitats socials en l’àmbit de la salut.​ Una de les tasques més importants d’aquestes persones i entitats és la de proporcionar espais i moments de respir per persones que cuiden familiars amb malaltia o dependència.​

Amb aquesta exposició la FCVS vol:​

  • Dignificar i donar visibilitat al treball de cures, tant les que proporcionen les persones que cuiden familiars, com les que proporcionen les persones voluntàries. ​
  • Promoure la corresponsabilitat de tothom en el treball de cures, per tal que progressivament deixi de ser un àmbit altament feminitzat.​
  • Sensibilitzar la ciutadania sobre la importància de la tasca del voluntariat en salut com a eina que permet el suport a les persones cuidadores. ​
  • Animar la ciutadania a involucrar-se en projectes de voluntariat en salut, tot evidenciant-ne el benefici emocional que en treuen tant les persones ateses com les persones cuidadores.​

L’autor de les imatges és el fotògraf Jose Sánchez Raz.

L’exposició és itinerant i s’ha inaugurat el 12 de novembre de 2021 en el marc de la XVI Jornada Catalana de Voluntariat i Salut. Està a disposició de les entitats, els centres de salut, els centres educatius i els equipaments municipals de barri que la sol·licitin perquè pugui ser una eina de sensibilització sobre salut i cures.​

El projecte, liderat per l’Àrea de Salut i Comunitat de la FCVS, involucra a 14 entitats socials de voluntariat en l’àmbit de la salut. Les fotografies reflecteixen les peculiaritats dels moments i espais de cures de cadascuna de les organitzacions involucrades.​

Contacta amb nosaltres!

Marina López Oromí

Tècnica de Promoció comunitària del voluntariat

Promocio.comunitaria@voluntaris.cat