Recomanacions sobre el coronavirus

La FCVS aconsella a les entitats seguir les indicacions del Departament de Salut

Davant les darreres notícies sobre el coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya, la FCVS recomana a les entitats seguir les indicacions del Departament de Salut i adoptar les mesures preventives d’higiene genèriques de protecció individual enfront les malalties respiratòries. Aquestes previsions van dirigides especialment a les entitats que treballen amb gent gran, persones amb discapacitat, persones refugiades -majors de 65 anys i/o amb malaltia crònica- i persones destinatàries dels projectes de salut i comunitat.

Per tal que les entitats disposeu d’informació actualitzada i fiable -què és, com es contrau, quins són els símptomes, com es pot prevenir, què vol dir l’aïllament domiciliari, etc.- i què cal fer en el cas de sospites de coronavirus, recomanem consultar el Canal Salut, on podreu accedir a material divulgatiu adreçat a la ciutadania amb explicacions breus i entenedores sobre el coronavirus, i també disposeu del telèfon 061 SalutRespon amb un servei 24 hores, els 365 dies de l’any on podeu adreçar la vostra consulta en el cas que sigui necessari.

Us recomanem també seguir les actualitzacions sobre l’estat de la situació a Catalunya a través dels diversos canals del Departament de Salut i de la Generalitat de Catalunya, com ara les xarxes socials com Twitter (@salutcat) i el canal @salutcat de Telegram, com també les accions comunicatives emeses per les autoritats sanitàries.

Us aconsellem que no es faci cas a informacions que no provinguin de fonts oficials contrastades i que visiteu les pàgines web dels organismes oficials, on actualitzen constantment tota la informació sobre l’evolució del COVID-19: