Recerca sobre el voluntariat i cures finançada amb fons del programa europeu VERA

La FCVS ha rebut 11.225 euros de l’àrea de Voluntariat i Igualtat (Volunteering & Equality) del programa europeu VERA per fer una investigació amb visió de gènere de la realitat del voluntariat a Catalunya i a tot l’Estat.

La Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS) està fent una investigació sobre el voluntariat, incidint sobretot en qüestions de gènere i altres eixos de desigualtat. La recerca es finança en part amb 11.225 euros del programa europeu VERA. Són fons de l’àrea de Voluntariat i Igualtat (Volunteering & Equality).

Aquest finançament servirà per implementar una nova recerca sobre conformació del voluntariat a Catalunya i a tot l’Estat tenint en compte el gènere i altres eixos de desigualtat. El projecte, que es va començar a implementar l’1 abril i es tancarà el 10 desembre de 2024, aposta per aportar dades que permetin conèixer en profunditat el nivell de representació i el perfil de les persones voluntàries, considerant algunes variables vinculades a l’exclusió social. Per això, la recollida d’informació es fa amb una perspectiva interseccional, tenint, per tant, en compte el creuament d’aquests eixos, i com aquest creuament genera vivències específiques en cada cas.

El projecte busca incrementar les possibilitats d’accés al voluntariat de persones pertanyents a grups en risc d’exclusió, a través de la generació de coneixement sobre el seu nivell de participació i també del seu perfil específic.

Per assolir aquest objectiu, la FCVS parteix de dades que ja consten en el seu arxiu bibliogràfic. L’any 2022 i el 2023 la PVE, juntament amb les plataformes territorials, va recollir informació referent al voluntariat a Espanya, comptant amb dades de més de dotze mil persones voluntàries, desagregades per comunitats autònomes.

A fi d’aconseguir els objectius del projecte, es desenvoluparan tot un seguit d’activitats relacionades amb l’anàlisi, la redacció de l’informe i la difusió sobre voluntariat, gènere i ocupació en les cures:

  1. L’explotació i anàlisi de dades realitzada sobre la base de gènere i ocupació en les cures.
  2. La redacció de l’informe final sobre la base de les dades relatives a gènere i ocupació en les cures.
  3. La divulgació de l’informe final sobre voluntariat: gènere i ocupació en les cures.

Per més informació, us convidem a visitar la pàgina https://www.europeanvolunteercentre.org/vera2024-call-for-proposals