Qui és el soci?

Quan ens acostem a una entitat qualsevol, és necessari poder observar en aquesta que té ben definida i ben estructurada la dimensió organitzativa en l’organigrama de les diferents persones que intervenen en el dia a dia de l’entitat.

L’ètica, la transparència, la bona gestió…més enllà de ser requeriments legals, són pràctiques que, per exemple, es veuen en detalls com aquesta “separació de rols” que convé que articulem en qualsevol entitat.

…i ara, ens pretenem donar resposta a “qui és el soci?”. El soci és la persona que ha volgut promoure i fer possible que l’entitat, en aquest cas, l’associació, funcioni i existeixi. El soci és el corresponsable de què l’associació de la qual forma part assoleixi la missió i finalitats per la qual ha estat fundada.

Però la responsabilitat, tractant-se del soci, cal posar-la en plural:

  • És responsable del govern de l’entitat, ja que és membre nat de l’assemblea i pot aspirar a formar part de la junta directiva i fins i tot presidir l’entitat.
  • També és responsable del sosteniment de l’associació, ja que ha de satisfer les quotes que els estatuts exigeixin.
  • És responsable de la bona acció, pràctica i funcionament de l’associació. El seu interès per la causa que persegueix l’associació l’ha portat a comprometre’s i això l’interpel·la a garantir un bon funcionament de l’entitat.

…i què no és el soci?

Ens cal diferenciar el rol de soci, del de voluntari, del d’usuari, del de tècnic. Convé fixar-se que parlem de “rol” i no de “persona”. És a dir, una persona pot arribar a tenir més d’un rol però el soci d’una entitat pot arribar a ser-ne voluntari, pot arribar a beneficiar-se de l’acció de l’entitat, pot arribar a ser-ne tècnic (tot i que aquest rol és especialment sa que no es barregi amb el de soci), però el que ha de tenir clar és amb quin rol actua en cada moment, i no barrejar-les!

Per últim, i per acabar d’entendre que és un soci, ens serà útil entendre quines motivacions pot tenir una persona a fer-se sòcia d’una associació (i més sabent que pot no voler-s’hi implicar com a voluntari o com a beneficiari/usuari). La motivació, justament, la trobarà en el fet de poder impulsar i ser el corresponsable de la missió de l’entitat.

Autor: Albert Riu i Mas, secretari tècnic del MCECC (@ariumas)