Què és un pla de voluntariat?

El model català del voluntariat es recolza sobre dos grans pilars: les entitats i el voluntariat. Així doncs, les entitats, sobre les quals es basa el voluntariat al nostre país, han de poder definir i establir, de manera rigorosa, expressa i detallada, quin és el paper del voluntariat en el marc de cada organització.

Aquesta necessitat de definició és especialment important en entitats en les que, a banda d’accions i objectius desenvolupats per voluntaris, es compta amb un volum significatiu de personal assalariat (amb relació laboral) que desenvolupa l’acció de la pròpia entitat.

Entenem com a “pla de voluntariat” com aquell document, formal, acotat, explícit…que recull l’encàrrec que l’entitat fa a persones voluntàries.

Com ha de ser aquest pla?

  • Formal: ha d’estar legitimat per l’aprovació de l’òrgan de govern de l’entitat.
  • A nivell de contingut: ha d’incloure elements de caire missional (com ara l’explicitació i la justificació de la voluntat de l’entitat de comptar amb el voluntariat per dur a terme accions i projectes) i alhora ser sistemàtic (detallant quins objectius i quines finalitats han de esser assolides per – o en part per – voluntaris).
  • Que ajudi a l’organització: el pla de voluntariat ha de definir quin paper han de tenir els voluntaris i quins encàrrecs tenen aquests dins de l’entitat i per als projectes que allà s’hi descriuen. Serà especialment important definir bé el paper de cadascú si per una mateixa acció, pla o objectiu, es fa necessari, comptar amb persones voluntàries i alhora amb personal assalariat.

Per últim, la llei estableix que el pla de voluntariat ens ha d’aportar, també, quin és el valor afegit que l’entitat creu o demana que ha de trobar en el voluntariat a l’entitat.

Com es pot veure fàcilment, el “Pla de Voluntariat” esdevé, se’ns dubte, un document fonamental a definir, concebre i implantar a qualsevol entitat i organització de voluntariat.

 

Autor: Albert Riu i Mas, secretari tècnic del MCECC (@ariumas)