Què és l’acció voluntària?

Per definir el concepte d’Acció Voluntària, pot ser útil recórrer a cercar la definició de cada una de les dues paraules que composen aquesta expressió.
L’IEC (Institut d’Estudis Catalans) ens ajuda, com sempre, a trobar-ne el significat: per acció, la seva primera accepció ens diu que és la “manifestació d’una força, manera d’obrar d’una causa, acompliment d’una funció”.

Necessàriament una acció implica sempre l’existència d’algun subjecte, és a dir, d’algú que dugui a terme aquesta acció. (Sembla que, d’això, el diccionari no en diu res.)

Per complementar-ne el significat ara tocaria cercar al diccionari què vol dir la paraula “voluntària”, però, tractant-se d’una cosa tan nostra, potser és millor recórrer a la tradició acumulada, coneixement i experiència pròpia.

Quan ajuntem “ACCIÓ” a la paraula “VOLUNTÀRIA”, apareix un binomi fantàstic. Amb l’adjectiu “voluntària” l’acció pren una nova força, un nou significat. Manllevant paraules de la pròpia llei, veiem com se’ns incorporen molts atributs a aquesta “manifestació d’una força” (que ens deia el diccionari):

  • Se’ns incorpora conceptes que defineixen que aquesta acció està desenvolupada des de la llibertat, la solidaritat, la voluntat pròpia, la no existència de remuneració econòmica.
  •  Se’ns defineix que l’“acompliment de la funció” (que ens indica el diccionari), ha de perseguir la transformació social, des del compromís i en benefici de tercers.
  • Per últim, ens trasllada en el fet que la “manera d’obrar”, és col·lectiva, en el marc d’una entitat associativa, compartida amb altres persones, però a partir del compromís individual.

Acció voluntària, doncs, és la composició de dues paraules, i tal com passa en el voluntariat en general, no es tracta merament d’una simple suma de conceptes, sinó que, a l’ajuntar-se, observem com apareix un binomi que multiplica!

I, posats a demanar reconeixement, veient que el diccionari de l’IEC té definides 9 tipus d’accions, potser podríem demanar que incorporés el concepte d’“acció voluntària”.

Autor: Albert Riu i Mas, secretari tècnic del MCECC (@ariumas)