Propostes de la FCVS per a les eleccions al Parlament de Catalunya del 12M

Es reivindica una aposta decidida per reforçar el paper del voluntariat en la ruta cap a una Catalunya més cohesionada i inclusiva.

Cal que qui governi Catalunya en el pròxim període 2024-2028:

 1. Reforci i blindi el reconeixement del tercer sector social com a agent imprescindible per avançar cap a una Catalunya més social, per tal de garantir els drets de les persones a la protecció social,  a la renda garantida/Ingrés Mínim Vital, a l’empadronament, a la salut, a l’habitatge i a l’ocupació.
 2. Reforci i blindi, en conseqüència, aquest model d’intervenció que garanteix el dret a la participació de la ciutadania a fer voluntariat en entitats sense afany de lucre.
 3. Entengui el tercer sector social, organitzat a Catalunya entorn de les 35 federacions de La Taula d’Entitats, com un agent essencial amb capacitat d’involucrar el voluntariat com al veritable valor afegit de la seva intervenció.
 4. Reconegui la FCVS com a la plataforma de referència del voluntariat social a Catalunya. La xarxa d’entitats sense afany de lucre que treballa de fa 35 anys per la promoció del voluntariat social i que persegueix el reconeixement  del voluntariat per la seva valuosa aportació a la millora democràtica del país.
 5. Conegui i garanteixi el desplegament del Pla de Voluntariat Europeu 2030 aprovat pel Centre Europeu del Voluntariat – CEV. Perquè és d’Europa d’on arriben directrius per incorporar l’eix del voluntariat al centre de les polítiques sobre el tercer sector.

‘El CEV ha demanat als responsables europeus de formular polítiques que “accelerin la marxa” en relació amb els programes de voluntariat, explicant que aquest canvi de marxa hauria d’incloure un major enfocament, intensitat i rapidesa de la inversió i el desenvolupament d’associacions amb organitzacions d’infraestructura de voluntariat i participació de voluntaris. El CEV considera que això conduiria a una situació que reflecteix més adequadament la importància de l’energia, l’experiència i el compromís dels voluntaris per a la salut, el benestar i la solidaritat a Europa, tot evitant al mateix temps l’explotació dels voluntariats en entorns amb ànim de lucre. Aquest Pla d’acció explicarà per què és així, i quines mesures han de prendre els diferents interessats perquè això sigui una realitat per al 2030 (…)

El voluntariat és un component essencial de la Democràcia Europea i una expressió dels valors europeus. És fonamental la participació activa dels ciutadans tant en les mesures pràctiques com en la formulació de polítiques que condueixin a un canvi sistèmic. Els responsables polítics haurien d’aplicar íntegrament l’article 11 del Tractat de Lisboa relatiu a l’estructura d’un diàleg amb la societat civil europea.’

Qüestions pendents en els Departaments de la Generalitat:

 1. Incorpori en el nou reglament del Consell d’Associacionisme i Voluntariat de Catalunya -CAVC- del Departament de Drets Socials la mirada sobre polítiques socials. Un espai de governança, on el voluntariat hi sigui com a centre que legitima aquesta voluntat, no en nom propi, sinó de la ciutadania.
 2. Implementi la Llei de Foment de l’Associacionisme, recentment aprovada en el Parlament de Catalunya, per tal de garantir l’enfortiment de la xarxa que ha de sostenir el voluntariat.
 3. Doni suport, des de la Taula de Participació Social -TPS- del Departament de Justícia a la línia de treball de les entitats de voluntariat penitenciari amb qui hi ha una col·laboració continuada.
 4. Doni suport, amb la Carta de Voluntariat als centres de Salut, al desplegament de les condicions de col·laboració entre les entitats de voluntariat de l’àmbit hospitalari sociosanitari i el Departament de Salut, sense perdre de vista el treball del voluntariat en l’àmbit comunitari.
 5. Blindi la Llei de Voluntariat del 30/05/2015 per tal que les institucions privades i organismes públics que s’hi troben involucrats, en facin  el compliment que li escau.
 6. Asseguri que el Servei Comunitari amb metodologia ApS desplegat de manera transversal al currículum d’estudiants de 4t d’ESO i de Batxillerat, pel Departament d’Ensenyament, trobi en la FCVS la figura col·laboradora necessària per a què s’estengui com una realitat arreu.

Propostes de futur:

 1. Desplegament del pla integral d’acreditació de competències del voluntariat, en la pràctica i en la formació, per part del Departament de Drets Socials.
 2. Creació de l’Observatori del Voluntariat per a l’obtenció de dades i estudis sobre el mapa de l’acció voluntària, sota l’empara de la FCVS i de la Llei del Tercer Sector catalana.
 3. Obertura d’un Centre de Recursos sobre Voluntariat, a peu de carrer i accessible, gestionat per la FCVS, a Barcelona capital i al servei de la ciudadania.

. Descarrega’t les propostes de la FCVS