Prop de la meitat de les persones desocupades ateses per la Creu Roja ho són a causa de la pandèmia

Més 400.000 persones a Catalunya han rebut ajut humanitari i més d’1 milió n’han estat beneficiàries indirectes durant aquest any. S’han distribuït més de 3.600 tones d’aliments i 110.000 kits d’ajuda bàsica a la població més afectada per les conseqüències socials i econòmiques de la crisi.

Des de març de l’any passat i fins avui, el Pla Creu Roja RESPON davant el coronavirus ha prestat suport humanitari a 415.976 persones en situació de vulnerabilitat a tot Catalunya i 1.039.940 han estat beneficiàries indirectes d’aquest ajut. En total, s’han distribuït 3.646 tones d’aliments, 110.064 kits d’ajuda bàsica i 34.923 targetes de prepagament entre la població més vulnerable a través de 74 centres de tot el territori.

Quant als albergs que s’han desplegat arreu del territori, s’han obert en aquest període 1.414 places, de les quals 661 continuen actives per allotjar persones vulnerables i  per contactes estrets amb COVID-19.

El 48% de les persones desocupades ateses i enquestades per la Creu Roja a Catalunya al llarg d’aquest any ha perdut la feina a causa de la pandèmia -gairebé 10 punts més que a l’octubre de 2020-, mentre que el 61,2% de llars que abans de la crisi sanitària comptaven amb ingressos mensuals més o menys estables ha disminuït els seus recursos econòmics. Un 5% dels assalariats s’ha acabat reconvertint en expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO). El 91% de les persones que treballen ho fa en modalitat presencial ja que la seva feina no permet el teletreball.

Aquestes són algunes de les conclusions del segon informe de L’Observatori ‘Impacte de la COVID-19 en col·lectius vulnerables’ que s’ha elaborat amb 1.535 persones menors de 65 anys ateses dins el Pla Creu Roja RESPON i enquestades entre els mesos de novembre i gener 2021.

Segons aquest estudi, durant els darrers mesos s’han diversificat els perfils de nuclis familiars que han rebut suport de l’entitat, fet que ha implicat un esforç per oferir respostes personalitzades a cada tipologia. Predominen les parelles amb descendència (48%), seguides de les famílies monoparentals amb mare al capdavant (18%). Cal destacar, especialment, el 15% de persones menors de 65 anys que viuen en situació de solitud i que, en molts casos, no compten amb xarxa familiar o social.

De la bretxa digital a l’acompanyament digital

L’informe també posa en relleu com la manca de recursos telemàtics, unida a la falta de capacitació digital i de coneixements administratius més específics, dificulta la tramitació i l’accés de part de la població a drets bàsics com l’Ingrés Mínim Vital (IMV), la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) i altres ajuts.

En aquesta línia, l’estudi assenyala que la meitat de les persones enquestades no disposa d’ordinador al domicili, que 3 de cada 10 no compten amb connexió wifi o dades mòbils i que el 38%, a més, no sap fer gestions en línia.

Per pal·liar aquesta problemàtica, la Creu Roja ha reforçat els serveis d’informació, acompanyament i seguiment en els tràmits i en les gestions i ha habilitat espais de suport digital per accedir a l’IMV i la RGC.

Pel que fa a l’IMV, el 10,2% de les persones ja l’està rebent però al 52% l’hi han denegat o no compleix els requisits per sol·licitar-lo. Es constata un augment en el coneixement d’aquest ajut respecte a l’informe anterior, encara que el 35% el desconeixen.

Sensibilització, prevenció i intervenció en salut

Segons l’informe, s’ha triplicat la incidència del coronavirus entre les persones ateses per l’entitat o algun dels seus familiars, que passa del 5% (octubre 2020) al 16,8%. A més, un 54% dels usuaris afirma que la seva salut emocional s’ha vist afectada arran de la situació de confinament o la por a contreure la malaltia.

Per fer front a aquesta situació, la Creu Roja ha dut a terme nombroses accions de sensibilització i prevenció en l’àmbit de salut. Així, conjuntament amb la Generalitat de Catalunya, s’ha impulsat una campanya de sensibilització entre els joves per prevenir la COVID-19 en els espais d’oci nocturns que ha arribat a 86.488 persones.

D’altra banda, actualment continua en marxa el projecte de Promotors Comunitaris de Salut, amb l’objectiu de conscienciar i donar pautes preventives sobre el coronavirus, i també s’està donant suport al sistema de salut pública en els cribratges a la població general, en especial en centres escolars i de gent gran (168.320 proves realitzades).

Cal assenyalar que s’han fet 187.516 trucades de seguiment, prevenció i promoció de la salut entre els col·lectius més vulnerables a més de facilitar-se 8.000 entregues de medicació a persones amb malalties cròniques.

Font: Creu Roja Catalunya