Des de la FCVS treballem perquè es garanteixi la plena inclusió de totes les persones en l’àmbit del voluntariat. Contribuïm a fer que el voluntariat sigui accessible a tothom i que qualsevol persona pugui trobar-hi un lloc, sense prejudicis deguts a la seva condició d’origen.

Durant el 2019-2020 el projecte s’ha bifurcat:

  • A Barcelona, s’ha desplegat en sessions de treball amb les entitats per a redissenyar els propis plans de voluntariat, ara amb una mirada inclusiva i accessible. S’ha treballat en la redacció d’un annex a la Guia de gestió del voluntariat.
  • A Tarragona, ha consistit a vincular persones nouvingudes a entitats locals a través del voluntariat. Garantim l’acompanyament a ambdues parts, facilitem eines de treball, oferim formació, fins que la persona nouvinguda forma part de l’equip de voluntariat de l’entitat amb tota normalitat.

Contacta amb nosaltres!

Esther Prats

Tècnica de Barcelona

barcelona@voluntaris.cat

Leo Robles

Tècnica de Tarragona

tarragona@voluntaris.cat