Vol.In

Des de la FCVS treballem perquè es garanteixi la plena inclusió de totes les persones en l’àmbit del voluntariat. Contribuïm a fer que el voluntariat sigui accessible a tothom i que qualsevol persona pugui trobar-hi un lloc, sense prejudicis deguts a la seva condició d’origen.

Durant el 2019-2020 el projecte s’ha bifurcat:

  • A Barcelona, s’ha desplegat en sessions de treball amb les entitats per a redissenyar els propis plans de voluntariat, ara amb una mirada inclusiva i accessible. S’ha treballat en la redacció d’un annex a la Guia de gestió del voluntariat.
  • A Tarragona, ha consistit a vincular persones nouvingudes a entitats locals a través del voluntariat. Garantim l’acompanyament a ambdues parts, facilitem eines de treball, oferim formació, fins que la persona nouvinguda forma part de l’equip de voluntariat de l’entitat amb tota normalitat.