Promoció comunitària del voluntariat

El projecte de Promoció Comunitària del Voluntariat és el laboratori des d’on la FCVS incentiva més específicament la participació de la ciutadania en programes de voluntariat d’entitats socials i promou l’acció voluntària com una eina de transformació social, en clau comunitària.

Ho fem a través de:

  • Les exposicions itinerants que reflecteixen el paper de les persones voluntàries i la seva tasca.
  • Les sessions (in)formatives i el punt de voluntariat.
  • L’atenció a consultes i demandes d’informació de voluntariat.
  • La generació de recursos propis per als joves com un element de compromís cívic i acció transformadora.
  • Els tallers formatius.
  • L’apartat Jove de la nostra borsa Voluntariatenunclic.cat.
  • El Mirades. Veure i viure el voluntariat.
  • La donació de resposta a la crisi humanitària de persones refugiades i canalització de la voluntat de participació de la ciutadania (al costat de l’Ajuntament de Barcelona i el seu Pla Barcelona Ciutat Refugi, d’entitats socials i d’altres administracions).
  • La coordinació amb les entitats de l’àmbit de migració i refugi el fer d’altaveu de les seves crides de voluntariat i ampliar els seus equips de persones voluntàries.
  • L’apropament de persones sol•licitants d’asil, refugiades i/o migrants, a espais de participació ciutadana i a programes de voluntariat on enfortir la seva xarxa relacional.

Contacta amb nosaltres!

Marina López

Tècnica de promoció comunitària

promocio.comunitaria@voluntaris.cat