Presentada una nova edició del Premi Voluntariat

Aquest any 2017 es vol premiar aquells projectes que s’emmarquen en la millora de l’impacte del voluntariat

El Premi Voluntariat 2017 s’emmarca en la millora de l’impacte del voluntariat i, en aquesta edició, vol premiar aquells projectes la finalitat dels quals sigui, o bé la millora de l’impacte del voluntariat dins l’entitat i l’establiment dels indicadors per a mesurar-ho, o bé la millora de l’impacte del voluntariat de l’entitat en la societat i de l’establiment dels indicadors per a mesurar-ho.

Seguint en la línia de l’any 2016, hi haurà la possibilitat de presentar les sol·licituds per via electrònica enviant un correu electrònic a l’adreça spav.tsf@gencat.cat amb l’enllaç corresponent a la transferència d’arxius feta mitjançant WeTransfer. No obstant, serà possible la presentació de les sol·licituds de forma presencial a les oficines de registre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 4 d’octubre de 2017.

Tramitació i guia explicativa

Des del Servei de Promoció de l’Associacionisme i el Voluntariat s’ha elaborat una guia explicativa per facilitar la sol·licitud del Premi a totes les entitats interessades. A més, a l’espai de Tràmits de la web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies es pot consultar tota la informació sobre la seva tramitació.

Convocat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC), el Premi Voluntariatvol reconèixer, socialment i institucional, les entitats que dediquen les seves activitats a la promoció dels valors cívics i d’enfortiment de la societat al nostre país.

Convocatòria

Bases

Font: Xarxanet.org