Presentada la 26a edició del Premi Voluntariat

Aquest any 2019 es vol premiar projectes, programes o iniciatives d’alta diversitat per a la millora de la cohesió social del territori.

El Premi Voluntariat, promogut per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, s’emmarca en la millora de l’impacte del voluntariat i, en aquesta edició, es produeixen certes novetats en relació a les convocatòries anteriors. Enguany, els projectes, programes o iniciatives a premiar s’han d’haver implementat, totalment o parcialment, durant els tres anys naturals anteriors al 2019. D’aquesta manera, deixen de valorar-se aquells que hagin de ser executats el 2020.

Les entitats que vulguin concórrer al Premi han d’estar censades en el Cens d’Entitats del Voluntariat de Catalunya en la data de publicació de la convocatòria, que serà ens els propers dies. Pel que fa a la documentació, s’ha de presentar una memòria breu de l’entitat, juntament amb la presentació del projecte, programa o iniciativa. Els criteris de valoració han estat elaborats per fer-los més escaients a les característiques del Premi i, des de la DGACC es recomana llegir-los detingudament, atès que seran els que s’empraran per avaluar els projectes.

Es aquest enllaç es poden consultar les bases . Per a més informació, adreçar-se per correu electrònic a spav.tsf@gencat.cat.

Font: Xarxanet.org