Preocupació en les entitats pel futur del 0’7% de l’IRPF

Les entitats autonòmiques veuen reduïda l’aportació econòmica i pateixen per una possible eliminació del finançament de caràcter estatal.

El passat 23 d’octubre va tenir lloc a la seu de la FCVS, convocada per La Taula d’Entitats del Tercer Sector, una reunió d’entitats que han patit retallades en les subvencions de l’IRPF. Aquesta reducció del finançament afecta entitats d’àmbit local o autonòmic, que any rere any reben en conjunt menys diners, un fet que contrasta amb l’increment que perceben les entitats estatals.

Durant la reunió es va fer palesa la preocupació per la possibilitat que en el 2016 totes les entitats locals i autonòmiques quedin excloses de la convocatòria, si finalment s’acaba aprovant el Reial Decret Llei que afectaria als fons del 0’7%. Si això es produís, a Catalunya quedarien 61 entitats sense uns 13 milions d’euros.

Posicions contraposades

El posicionament de les entitats estatals es troba actualment molt allunyat del de les entitats autonòmiques catalanes. Les entitats estatals se senten amenaçades per les darreres sentències del Tribunal Suprem en relació a l’IRPF i hi ha desconfiança per part de funcionaris estatals, representants de partits polítics i membres d’entitats estatals sobre l’ús que poden fer els governs autonòmics amb les partides de l’IRPF, si són transferides definitivament.

Davant d’aquesta situació, s’està produint un increment de la pressió de les entitats i plataformes estatals per trobar vies legals d’eliminar les opcions de gestió autonòmica i, per tant, retallar directament el finançament de les entitats únicament autonòmiques.

De la seva banda, les entitats d’àmbit autonòmic català veuen com s’està reduint l’aportació econòmica i intueixen una estratègia política per posar fi a llur finançament. Per aquest motiu, busquen estratègies per a ser considerades estatals, però caldria altres vies de solució.

Altres vies de solució

El diàleg fou la via més ben valorada a la reunió per fer front a aquest conflicte. A l’entorn de la Taula del Tercer Sector Social, cal fer pedagogia davant entitats, plataformes i partits, tant d’adscripció catalana com estatal, per apropar postures i arribar a un consens. En aquest sentit, és important incidir també en persones estratègiques del sector per a ser influents en relació al diàleg.

D’altra banda, també es va plantejar la possibilitat de fer un escrit conjunt, nascut de les entitats catalanes, que recollís l’impacte negatiu entre els beneficiaris de l’IRPF, en el cas que aquestes entitats no el percebessin.

En definitiva, es va acordar que La Taula, més enllà de donar suport a l’executiu català a l’entorn del compliment de les sentències del Tribunal Suprem sobre l’IRPF, també treballi per al diàleg i el consens amb el sector i els partits polítics, atès que cal buscar un acord que afavoreixi tothom.