Participa en l’estudi sobre la presència de l’Economia Social en els sectors de serveis de l’Economia de les Cures

S’analitzarà la posició i el paper que ocupen actualment les organitzacions de l’Economia Social a l’hora de proveir serveis vinculats a l’Economia de les Cures.

Des de la Confederació Empresarial Espanyola de la Economia Social (CEPES), amb el suport d’investigadores de la Universitat Pompeu Fabra i Tandem Social, s’ha impulsat un estudi sobre la presència de la Economia Social als sectors de serveis de la Economia de les Cures.

L’estudi, que s’ha iniciat a l’octubre i finalitzarà el desembre del 2022, pretén analitzar la posició i el paper que ocupen actualment les organitzacions de l’Economia Social a l’hora de proveir serveis vinculats a l’Economia de les Cures. A més, el procés preveu identificar quin és el valor diferencial de l’Economia Social a l’hora de proveir aquests serveis respecte a la resta de l’economia, així com apuntar les principals necessitats i els reptes que afronten aquestes organitzacions i les principals tendències i perspectives de futur d’aquests sectors.

Per fer l’estudi s’ha posat en marxa una enquesta dirigida a totes aquelles organitzacions de  primer nivell dins de l’Economia Social dedicades als serveis de provisió de menjar,  residencia, atenció domiciliaria, educació i lleure, serveis sanitaris, serveis sociosanitaris i  treball social.

Per més informació, podeu consultar el document ‘Categorización de  la Economía de los Cuidados’ on es detallen els serveis que queden sota la categorització  de l’Economia de les Cures i, per tant, entren en el marc conceptual de l’estudi.  

La vostra participació és de vital importància per poder obtenir les dades quantitatives i  qualitatives sobre el paper de l’Economia Social a la provisió de serveis de l’Economia de les Cures. La informació resultant pot ser de l’interès de les organitzacions del sector i actuar en  favor d’aquestes davant dels actors públics.