Participa en l’enquesta del Baròmetre del Tercer Sector Social 2022

Aquesta edició se centra en el conjunt d’entitats de Catalunya per conèixer en profunditat la realitat territorial.

El Baròmetre del Tercer Sector Social és un esforç col·lectiu de les 3.000 entitats socials catalanes que pertanyen a les federacions membres de la Taula del Tercer Sector per saber l’impacte, l’abast, les dificultats i els mitjans que disposen per desenvolupar la seva tasca.

L’any passat es van analitzar els efectes de la pandèmia en les entitats del tercer sector social de l’àrea metropolitana de Barcelona (Informe). El Baròmetre d’enguany té un abast molt més ampli: se centra en el conjunt d’entitats de Catalunya per conèixer en profunditat la realitat territorial.

El qüestionari s’estructura en els següents àmbits:

  • Secció A – Dades Bàsiques de l’Entitat
  • Secció B – Col·lectius i activitats
  • Secció C – Recursos econòmics i fonts de finançament
  • Secció D – Reptes

Les novetats que aportarà el Baròmetre 2022 seran les següents: estudiar la incidència del sector privat en el tercer sector social, avaluar les prioritats que l’administració pública hauria d’entomar per fomentar i donar suport a les entitats, analitzar els reptes interns de les entitats i definir les línies d’acció que hauran d’entomar els futurs governs locals 2023-2026. 

El recull d’informació que us demanem requereix temps i esforç, però és indispensable per a la millora del tercer sector social. La participació de les entitats és molt important!


El temps que requereix respondre l’enquesta és d’aproximadament 30 minuts. Cal tenir en compte que existeix l’opció d’aturar-la i continuar-la més tard: per fer-ho, s’ha de clicar a la part superior dreta de l’enquesta, a l’opció “Continuar més tard” (es demanarà un nom i contrasenya per recuperar l’enquesta a posteriori).

Suport

Es posa a disposició un equip d’especialistes per resoldre possibles incidències: al correu barometre@tercersector.cat o al telèfon 931 59 22 30. 

Podeu consultar les preguntes al qüestionari en pdf

El dia 31 d’octubre de 2022 és la data límit per respondre l’enquesta.

Respon l’enquesta