Voluntariat i persones amb síndrome de Down

PILAR SANJUAN

Presidenta de Down Lleida

Down Lleida des de la seva constitució, fa 24 anys, compta amb la col·laboració de voluntaris i voluntàries gràcies als quals hem desenvolupat amb major qualitat els nostres projectes. Però seguint la línia de promoure la igualtat d’oportunitats i desenvolupar la capacitat de decisió, l’any 2006 ens vam plantejar la possibilitat de crear un projecte en el qual ells exercissin de voluntaris en entitats, associacions i activitats del seu interès: “Els Nous Voluntaris”.

Les persones amb discapacitat no han de ser només destinatàries de les accions de voluntariat sinó també agents actius d’aquest. Aquesta iniciativa va ser un pas més perquè aquestes persones, en aquell moment joves al voltant dels 20 anys, poguessin créixer i madurar integralment i passessin a formar part activa de la societat.

Els participants del projecte decideixen en quins àmbits volen realitzar les accions de voluntariat, segons els seus interessos i capacitats, i es preparen per a això mitjançant els Programes de Formació de l’entitat i els cursos i tallers d’iniciació al voluntariat que ofereix la Federació Catalana del Voluntariat Social a qualsevol persona que pretengui formar-se en aquest àmbit.

En l’actualitat, les accions de voluntariat que es realitzen són molt diverses i es desenvolupen en àmbits i entitats de tota mena. Solen ser accions relacionades amb l’àmbit cultural, esportiu, social, de tercera edat, infància, salut, etc.

El voluntariat és un compromís que es pren per iniciativa pròpia, és el fet de prestar lliurement algun tipus d’ajuda o servei a altres persones, sense rebre ni esperar cap recompensa. Però sense cap mena de dubtes, comporta una sèrie de beneficis a totes les persones que el realitzen, a totes sense excepció, independentment de les seves capacitats o característiques personals:

  • Potencia la inclusió i normalització de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals a la seva comunitat.
  • Motiva als participants pel compromís vers la seva comunitat.
  • Promou el canvi de mentalitat de l’entorn de les persones amb discapacitat, oferint una visió normalitzadora.
  • Fa conèixer altres realitats socials de diferents col·lectius desafavorits en risc d’exclusió social, afavorint així el respecte per les necessitats dels altres.

El projecte actualment s’anomena “Jo hi vaig” i continua donant els seus fruits any rere any, augmentant les accions i activitats de voluntariat que realitzen els seus participants tot fomentant la igualtat d’oportunitats i la participació ciutadana de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals en diferents àmbits socials. Durant l’any 2018 els joves de Down Lleida han realitzat actuacions en diferents àmbits, com l’esportiu, el cultural i de la salut; i en diferents entitats socials de Lleida.