Voluntariat i persones amb autisme


VÍCTOR ADÉ
Director del Centre d’Educació Especial de la Fundació Privada Autisme GURU 

 

El pròxim 2 d’abril, sota el lema L’autisme. Una dinàmica nova per l’autisme,  se celebra el Dia Mundial de Conscienciació sobre l’Autisme  per tal d’afavorir la inclusió social de les persones amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) i d’aquesta manera promoure una imatge real i positiva de les seves vides.

L’autisme és un trastorn (o condició) del desenvolupament neurològic caracteritzat per unes alteracions que afecten les àrees de la comunicació i la interacció social i la flexibilitat cognitiva i conductual. Aquestes dificultats poden ser més o menys greus, associar-se a diferents nivells de capacitat intel·lectual i a altres factors com ara el gènere, l’edat o la mateixa personalitat, configurant, així, un ampli espectre i una gran diversitat entre totes les persones amb TEA.

El TEA és molt comú en la nostra societat, tant que els darrers estudis fets a Europa confirmen una incidència d’1 de cada 100 persones. Amb la millora dels instruments de detecció i diagnòstic i l’accés a la formació específica dels professionals, cada vegada es detecten més casos i s’ha pogut avançar molt en l’edat de diagnòstic, que s’estableix durant la primera infància.

Aquestes dades confirmen que és necessari que cada dia es recordi la importància del Dia Mundial de Conscienciació sobre l’Autisme per tal que la societat pugui prendre consciència que el TEA és un trastorn molt comú, que es dona durant tot el cicle vital i que totes les persones que el presenten requereixen un suport específic, de més o menys intensitat, avaluable i ajustable, amb la finalitat de promoure la seva qualitat de vida i de les seves famílies.

Per tant, existeix la necessitat d’aconseguir que les entitats que treballen pel foment, la promoció i el reconeixement del voluntariat social i l’associacionisme puguin oferir mesures i suports que afavoreixin la promoció d’una atenció especialitzada, inclusiva i de qualitat al llarg de tota la vida de les persones amb TEA, de les persones que els acompanyen i dels recursos que els atenen.