Voluntariat i lleure, elements claus en el fet educatiu

Maria València Fundació Pere Tarrés

MARIA VALÈNCIA

Fundació Pere Tarrés

El valor fonamental d’una societat com la nostra és la solidaritat entre les persones. Si obviem les crítiques buides respecte a tot allò que no funciona i deixem d’infravalorar el paper de la nostra joventut, ens trobem amb una societat que creu de manera ferma en els valors humans que ens identifiquen i ens fan créixer de forma col·lectiva, alhora que ens fan més forts socialment.

En aquest entorn en què la voluntat de construir un món millor plegades i plegats acaba convertint-se en un objectiu comú, el voluntariat esdevé una peça clau. I un espai rellevant dins del món del voluntariat és el lleure educatiu, un marc incomparable on milers de joves (i menys joves) inverteixen molt més que el seu temps. Educar els infants i acompanyar-los en el seu procés de creixement des d’una perspectiva integral esdevé un punt fort i destacat en el fet educatiu.

L’educació en el lleure contempla de forma intrínseca valors tan essencials per al desenvolupament d’una societat com ara la solidaritat, la cooperació, la cultura de l’esforç, el compartir, la natura, les relacions, el valor autèntic de l’amistat o l’estima… Es tracta de quelcom tan profund com transcendent a la vida dels infants i educadors que tenen l’oportunitat de viure aquesta experiència.

Parlem de milers de joves monitors i monitores, directors i directores, als centres d’esplai, a les colònies, campaments o a d’altres activitats d’educació no formal que posen al servei de les persones i de la societat les seves energies, una part de la seva vida, el seu temps, els seus principis i valors… En definitiva tot allò tan valuós pel creixement humà i comunitari. Podem parlar, perquè no, d’una mena de superherois i superheroïnes que, enmig d’estudis, feina i de les moltes i variades activitats que porten a terme els joves, fan possible aquesta important tasca educativa.

Cal reconèixer aquest voluntariat en el lleure i cal posar-lo encara més en valor en un moment com l’actual, sense perdre de vista que aquests monitors i monitores promouen quelcom tan important com és l’educació, amb tot el que aquest concepte implica, fent-se responsables d’allò tan gran com valuós com són els infants.

Fonts:

Fundació Pere Tarrés

Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans (MCECC)

Didània, Federación de Entidades Cristianas de Tiempo Libre