Voluntariat i associacionisme: una mirada de futur per millorar


MARTA SOLÉ
Vocal FCVS de salut

 

Durant tota la meva vida professional a l’HUVH, he tingut l’oportunitat de dedicar-me a les persones, des dels diferents àmbits professionals i de responsabilitat. Els darrers 15 anys, entre les tasques encomanades, estava la coordinació de les entitats de voluntariat, associacions de pacients i fundacions. Aquesta va ser per a mi, una història de coneixement d’un món molt atractiu, per l’exemple d’altruisme, sensibilitat i força, que complementaven la tasca dels professionals per a una millor atenció a pacients i famílies.

En finalitzar la meva etapa professional, em van oferir col·laborar amb diferents fundacions, de les quals em vaig sentir atreta per dues d’elles. Una començava amb l’atenció als nens malats desplaçats del domicili i a les seves famílies. L’altre es tractava de fer acompanyament a final de vida a pacients adults i pediàtrics. Ambdues entitats, la sensibilitat i la bellesa de cada acció que emprenen, fan que els moments més difícils en la malaltia del ser humà siguin dignes,  brillants amb llum pròpia i acompanyats amb molt amor.

Quan la Presidenta de la Federació em va oferir ser Vocal de Salut i membre del Consell Directiu de la FCVS, en primer lloc em vaig quedar gratament sorpresa i agraïda per la confiança que m’estava transmetent. Quan em vaig plantejar d’acceptar, crec que és quan vaig veure clarament que el món del voluntariat i l’associacionisme m’havia calat fort. Acceptar aquest repte era l’oportunitat per poder dedicar una part de la meva vida a donar un cop de mà al gran ventall de projectes de millora que s’estaven duent a terme des de la Federació.

Els reptes estan clars.  El compromís de la Federació per la implantació de la Llei del Voluntariat i foment de l’Associacionisme, implica una tasca de divulgació d’aquesta. Entre altres accions, adequarem la Carta del voluntariat en l’àmbit de la Salut per facilitar-ne la comprensió i com a eina facilitadora dels possibles canvis a realitzar.

Hem de potenciar l’associacionisme, donant a les entitats el suport, reconeixement, assessorament i formació, com agents de transformació social. Amb l’associacionisme s’aconsegueix un treball en xarxa, que permet la posada en comú dels recursos existents en un mateix territori.

Confiem en un model mixt, en què representants voluntaris de govern, persones tècniques assalariades i persones voluntàries, sumen i col·laboren en una missió conjunta: millorar la qualitat de vida de les persones més vulnerables.