Voluntariat d’estiu, un món d’oportunitats

JORDI JOVER 

Vicepresident de la Fundació Comtal

Sovint el marc dels mesos d’estiu provoca un món d’oportunitats per a les persones inquietes que poden disposar de cert temps per donar-se als altres.

El ventall de propostes avui dia és molt ampli i divers. Però fa 30 anys, quan vaig començar a fer voluntariat d’estiu, també semblava que les possibilitats eren immenses i fantàstiques. Ben segur que si ho comparem no era pas així, però era un bon punt de partida.

Sempre he pensat que la disponibilitat de poder fer voluntariat és un agraïment que hem de donar a la nostra vida i la nostra situació personal. Per tant, una excel·lent llibertat de donar-se als altres de franc, però sempre rebent molt.

Sense menystenir la llibertat de cadascú a escollir on vol fer de voluntari o voluntària, penso que és important fer un petit itinerari per aquest servei. Per als joves, el món del lleure és una excel·lent escola per formar-se i donar-se. Les experiències, les responsabilitats que cal assumir et serveixen per sempre més en aquesta societat complexa i competitiva. Dins d’aquest itinerari les propostes socials i solidàries et fan veure una altra realitat, sovint uns altres infants, joves i/o gent gran. Escoles de vida i circumstàncies que van molt bé per tenir millors perspectives per posicionar-nos de manera crítica i democràtica en una societat sovint injusta.

En aquesta línia, el voluntariat d’estiu internacional ens pot obrir els ulls al món, tenir una visió més oberta i situar-nos millor en el compromís per defensar les persones, el medi ambient i la necessitat d’una major equitat i justícia global.

Tot i l’itinerari plantejat, sempre he pensat que també les fidelitats a un projecte són l’altre element essencial per donar expertesa, solidesa i bagatge en el treball de les entitats. Moltes organitzacions on col·laborem necessiten de persones estables que donin continuïtat als serveis que ofereixen, sobretot a l’estiu, i permeten poder atendre les múltiples demandes i que cada dia són més necessàries.

A les propostes de voluntariat de les entitats és on trobem aquesta finestra de possibilitats alternatives a un món massa competitiu i sovint injust, que granet a granet ens permet humanitzar-lo i fer que seguim creient en les persones i la seva bondat.