Un any del conflicte d’Ucraïna

JOSEP MASIP 

Secretari General i vocal de Gent Gran

Vicepresident Creu Roja a Barcelona

El dia 24 de febrer de 2022 va iniciar-se la invasió de les tropes russes a Ucraïna. S’ha establert aquesta data com a inici del conflicte tot i que, amb intensitat diversa, ha tingut episodis des de 2014 a Crimea, Donetsk i Lugansk. Si parléssim de diferències entre les dues comunitats es perden a la història.

Tothom ha pogut veure imatges dantesques i, quan correspongui i per qui correspongui, caldrà exigir responsabilitats per les presumptes violacions del Dret Internacional Humanitari.

A aquesta publicació em referiré de manera molt especial a la resposta humanitària. Des del països fronterers, que van acollir i donar primera atenció als mils de milers de persones refugiades, sobretot dones i mainada, fins a la resta de la Unió Europea. Els nombres són importants: 160.000 persones refugiades a Espanya, d’elles unes 37.000 a Catalunya. Acció combinada i col·laborativa de l’Estat, la Generalitat, els ajuntaments i les entitats socials, per donar una resposta integral: habitacional, educació, salut i ajudes diverses.

No podem obviar els efectes que ha tingut aquest conflicte a l’economia global, amb restriccions de subministraments energètics i productes alimentaris, provocant una inflació que feia molts anys que no es veia. Com sempre, afectant més directament als col·lectius més vulnerables de la societat.

Com a Federació Catalana de Voluntariat que som, hem de deixar constància, una vegada més, de la solidaritat i capacitat de resposta de les persones voluntàries, integrades a les diverses entitats socials. Moltes gràcies per ser-hi sempre!

I acabo amb un desig que ben segur compartim totes i tots: que s’acabi el conflicte i que les parts, amb el suport de la comunitat internacional, sàpiguen trobar una pau justa i duradora.