Tots som un de cada quatre

Antonio Serrano González

 Coordinador de voluntariat de AEP Amb Experiència Pròpia

Feu un petit exercici amb mi: compteu quant seria una quarta part del nombre de persones que són a prop de vosaltres ara mateix, ja sigui a la feina, a la cafeteria, al carrer… Tres, quatre, cinc? No són gaires, veritat? I si l’extrapolem a la població actual de Catalunya1 (7.679.410 habitants)? Una quarta part seria 1.919.852, ja són bastants més que les cinc de l’inici, però si això ho portàrem a un nivell màxim, la població mundial (8.000 milions el novembre d’aquest any), el resultat seria 2.000 milions de persones.

Per què hem volgut fer aquest càlcul amb vosaltres? Perquè segons l’OMS2 una de cada quatre persones al món tenen o tindran un problema de salut mental al llarg de la seva vida, és a dir, 2.000 milions de persones. Si estem patint encara la COVID i ho hem considerat una pandèmia amb 603 milions d’afectats3, com hauríem de considerar l’afectació per problemes de salut mental?

Però més enllà del diagnòstic, hi ha persones que pateixen una altra sèrie de problemes molt greus i se’ls col·loca un conjunt d’etiquetes: incapaços de treballar, de tenir família, persones violentes, inestables, fràgils… Tots aquests estereotips els podríem resumir en una sola paraula: estigma -per part de gran part de la societat al que és diferent i no estàndard-. En definitiva, por a allò desconegut, al que no comprenem o desconeixem.

Per això, l’única manera d’eliminar l’estigma i el tabú que existeix sobre la salut mental és parlar sobre salut mental, tant per part de les persones diagnosticades com per la resta. Cal normalitzar la salut mental i de la mateixa manera que parlem de càncer, diabetis o hipertensió, hem de poder-ho fer d’ansietat, depressió, trastorn bipolar…

Una forma de normalitzar i parlar sobre salut mental, i us convidem a participar-hi, serà en la XVII Jornada Catalana de Voluntariat i Salut, que se celebrarà el 14 i 15 d’octubre a Lleida, sota el títol ‘Voluntariat i salut mental: eixamplem les mirades’.

Perquè és molt senzill: parlem sobre salut mental.

1. Dades extretes de l’Idescat
2. Organització Mundial de la Salut
3. Dades extretes del web ourworldindata.org