Tot el que cuidem, creix


LAURA TERRADAS CARGOL
Coordinadora de programes de mentoria social de Punt de Referència 

Ser-hi, estar, escoltar, reconèixer, construir conjuntament. Paraules aparentment fàcils de dir i complexes de consolidar en el dia a dia, perquè ens posen en joc com a persones humanes i ens apropen a la nostra vulnerabilitat.

A Punt de Referència és així com entenem l’acompanyament al jovent tutelat i extutelat: des de la pròpia vulnerabilitat, des d’una mateixa, des del vincle afectiu. Per nosaltres, és la base per un millor acompanyament socioeducatiu al jovent, i l’apliquem a cada un dels projectes de mentoria i d’habitatge. És aquest vincle amb cada jove el que permet reforçar l’autoestima, la seguretat en una mateixa i ampliar l’accés a les oportunitats; tres objectius fonamentals per a que els nois i noies afrontin amb més garanties el repte d’emancipar-se, amb tant sols 18 anys i sense una família i xarxa de suport àmplia en el dia a dia.

El vincle afectiu té diferents dimensions per a què es construeixi en la pràctica. Per aconseguir-ho, sabem que cal ser-hi de forma incondicional i al llarg del temps, tenir compromís, reconèixer l’altra, escoltar activament i estimar: obrint-se emocionalment amb l’altra persona.

Vincles que, també, construïm amb el voluntariat, les persones sòcies, entre tot l’equip tècnic i amb equips d’altres entitats i col·laboradores amb qui treballem en xarxa. Construint així molts vincles afectius que creen una xarxa de suport per al jovent i per a totes les qui en formem part. Les xarxes de suport són clau per sumar esforços i construir suport comunitari; ara més que mai imprescindible. Aquests dies hem estat reinventant-nos i buscant solucions creatives per continuar fent possible la xarxa de suport al jovent tutelat i extutelat. 

“Tot el que cuidem, creix” i en això rau la força dels vincles afectius que construïm des de Punt.