TICs i digitalització a les entitats

MIQUEL ÀNGEL FUSTER 
Vocal de Voluntariat FCVS

 

La modificació en els hàbits de treball i l’impacte social produïts per l’eclosió de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TICs) en els darrers anys, també s’ha donat, evidentment, en l’àmbit de les entitats del Tercer Sector Social.

La utilització d’aquestes tecnologies en les nostres entitats es dóna en graus molt diferents, segons la complexitat i el volum de les entitats.

Potser les eines més implantades són el correu electrònic i les pàgines web. La primera d’aquestes eines permet difondre butlletins, notes, publicacions, etc., amb un estalvi econòmic molt important respecte a l’edició i distribució en paper. La segona permet donar a conèixer àmpliament la finalitat de les entitats i els treballs que desenvolupen.

Respecte d’altres eines, com deia abans, el grau d’utilització depèn del volum de les entitats. Ens podem trobar des d’emprar un full de càlcul Excel per tenir relacionats totes les persones voluntàries de l’entitat, fins a desenvolupar aplicacions que puguin ser utilitzades mitjançant Internet per usuaris externs a l’entitat. Aquest seria el cas, per exemple, de la Borsa de Voluntariat que disposem a la Federació Catalana de Voluntariat Social.

També en el món d’Internet, cada cop més es tendeix a emprar les xarxes socials (Facebook, Twitter o d’altres) per difondre missatges, novetats, etc. al conjunt de persones i entitats que hi puguin estar interessades.

Un aspecte que vull esmentar, amb intenció de crítica, fa referència a les Administracions Públiques. Fa uns vint anys es van començar a conèixer experiències en el món anglosaxó per posar a l’abast de la ciutadania, mitjançant Internet, informacions i procediments per gestionar les relacions amb les Administracions. Això, que es plantejava com una facilitat per als ciutadans i les entitats, en anar-se estenent ha passat de ser una facilitat a ser una obligació, amb la qual cosa els ciutadans (i en el que al nostre sector afecta, les entitats) estem obligats a comunicar-nos amb les Administracions per Internet i mitjançant uns procediments que potser faciliten la feina dels funcionaris, però dificulten molt la de les entitats (justificació de les subvencions, per exemple).

Amb tot, cal considerar l’ús de les TICs com un avenç molt important que permet a les nostres entitats donar millors serveis i fer-les més properes als ciutadans i a altres entitats.