Tarragona: nou equip de coordinació


EQUIP DE COORDINACIÓ FCVS – TARRAGONA

 

 

L’origen

En proposar aquest equip de coordinació volíem implantar un canvi en el funcionament de la Federació, seguint un model més participatiu i plural on entitats de diferents àmbits poguessin aportar la seva visió. En aquesta direcció, en la primera assemblea es va  oferir a totes les entitats la possibilitat de poder formar part de l’equip de coordinació en coherència en aquest model de flexibilitat, responsabilitats compartides, pluralitat i transparència.

La resposta va ser molt positiva i diferents entitats van sumar-se a la proposta innovadora. Actualment formem aquest equip un total de 7 representants d’entitats socials provinents de diferents àmbits d’actuació (infància, salut, discapacitat, gent gran…).

Objectius

Sota l’objectiu general de posar en valor la feina que la FCVS ha dut a terme els darrers anys a Tarragona pretenem fomentar el treball en xarxa del territori a través d’una coordinació horitzontal que faciliti la implicació de les entitats companyes i faci més transparent i propera la feina de la Federació a Tarragona. En el nostre territori hi ha projectes i entitats molt potents que a través del treball en xarxa poden evolucionar i créixer arribant així a una major quantitat de gent.

L’equip de Tarragona, pretén així donar rellevància a les entitats de la província de Tarragona i fer-les protagonistes en la construcció d’una societat més cívica i cohesionada.

Funcionament/estructura – Les comissions

S’han creat 3 comissions de treball buscant fer més àgil la presa de decisions i l’ impacte territorial de la Federació les quals ens anem reunint periòdicament per treballar aspectes de comunicació, territori i finançament. Aquesta feina es trasllada posteriorment a la resta de les entitats federades permetent la participació de tots els membres de la Federació, el que permet enriquir el funcionament d’aquesta.

Conclusions / expectatives de futur

Som conscients que la posada en pràctica d’aquest model s’està fent d’una manera progressiva i confiem que tots aquests valors que compartim reverteixin amb una Federació propera i funcional.