SustainComp URV: Una acció col·laborativa i sostenible per a superar la bretxa digital

JOAN FUSTER

Coordinador de la Universitat Rovira i Virgili Solidària

La tecnologia digital s’ha integrat a la rutina diària i facilita la vida professional i personal a milions de persones. Tanmateix, al sud global i en determinades comunitats dels països industrialitzats, els ordinadors són un luxe inaccessible per a la gran majoria. Aquesta exclusió tecnològica dificulta el desenvolupament i la qualitat de vida i eixampla l’escletxa entre les societats riques i les més empobrides. En aquest context, el talent potencial de la majoria dels infants del món desafavorit i els beneficis socials que se’n deriven es perden. Aquesta realitat es coneguda amb l’expressió ‘fractura o bretxa digital’.

En aquest context va nàixer Labdoo.org, una plataforma mundial que combina tecnologia i voluntariat organitzant la donació i la recuperació d’ordinadors portàtils arreu del planeta. A través d’aquesta plataforma també s’incentiva l’ús de programari de codi obert i de recursos educatius digitals d’accés lliure amb l’objectiu de minimitzar la dependència de llicències i productes comercials. Amb tot això es facilita que estudiants i educadors mancats de recursos puguin connectar-se amb el món digital, accedir a eines educatives en línia i desenvolupar habilitats tecnològiques clau per al segle XXI.

A la Universitat Rovira i Virgili (URV) existeix el projecte SustainComp URV, que actua com a HUB d’aquesta plataforma exercint de base logística a través de la qual es recull, saneja, recupera i distribueix maquinari informàtic que d’altra manera esdevindria un residu electrònic, amb la qual cosa es contribueix a reduir l’impacte ambiental i es promou la sostenibilitat.

Els propers 20 i 21 d’octubre de 2023, amb l’impuls de la Federació Catalana de Voluntariat Social, s’organitzarà a la URV, una Jornada sobre Voluntariat i Salut que tindrà com a eix central l’accessibilitat. En aquesta trobada explorarem com diferents iniciatives, com aquesta, aconsegueixen millorar la vida de moltes persones i, en aquest cas, facilitar l’accés a oportunitats educatives digitals a través del que denominem “voluntariat tecnològic”, transcendint barreres i unint persones voluntàries en un objectiu comú inspirat en la solidaritat, la col·laboració i la sostenibilitat ambiental.