Segon posicionament de la FCVS a l’Avantprojecte de Llei de Foment de l’Associacionisme

El Consell Directiu de la FCVS torna a posicionar-se davant la redacció d’aquesta normativa.


CONSIDERACIÓ GENERAL PRÈVIA

És molt més el que ens uneix, que el que ens separa, amb la resta de l’associacionisme que se sent interpel·lat per text de la Llei. Entenem per Associacionisme aquell concepte obert i transversal que inclou totes les experiències participatives que a Catalunya contribueixen a alçar programes i iniciatives socials enfocades al bé general.

Observacions Generals

Si aquesta és l’única Llei que impacta en l’associacionisme, a més de fomentar també haurà de regular.

Cal estar obert a les noves i velles formes d’associacionisme, en les què s’organitza la societat (plataformes, coordinadores, fundacions, cooperatives, grups d’ajuda mútua, etc.) I acceptar-les. Estem d’acord amb què admetre fundacions de grans empreses, o pantalles de fum per a  l’evasió d’impostos de grans fortunes, per exemple, invalidaria l’esperit de la Llei. I que cal posar-hi, per tant, una barrera ben nítida. Però pensem que no té sentit excloure experiències de fundacions i d’altres entitats. Seríem dogmàtics i no ho volem pas ser:  amb cap d’aquestes aportacions al bé comú.

Ara és el moment d’introduir el Codi Ètic, i de confiar-hi el seguiment i la verificació del seu compliment a les Federacions de segon i de tercer nivell del món associatiu.

Demandes històriques: Coincidim amb les demandes històriques de les associacions que, des dels diferents àmbits, contribueixen i han contribuït, històricament, a la construcció d’un país més social, cohesionat i més democràtic, perquè són també demandes històriques del voluntariat social.

Mesures de foment: Coincidim amb les demandes de foment que es remarquen (Capítols 1 a 5), perquè són també demandes històriques del voluntariat social.

Mesures de fiscalitat i finançament: Coincidim amb les demandes de millores de la fiscalitat i de finançament que s’assenyalen (Capítols 1 a 4), perquè són també demandes històriques del voluntariat social.

Registre coordinat de les Administracions: Coincidim amb les demandes de registre (Títol IV), perquè també són les demandes històriques del voluntariat social.

La FCVS ha traslladat aquesta reflexió als responsables del CAVC, a la Junta de La Taula i a la Junta del CAB, els quals també recullen el  posicionament dels seus membres.

*Ja et pots descarregar el segon posicionament de la FCVS Avantprojecte de Llei de Foment de l’Associacionisme